Rytterkretser

Styret & kontaktdetaljer

LOGO_Hedmark_KretsHedmark Rytterkrets
v/Janne Syversen

E-post Hedmark.krets@rytter.no

Kontonummer 1822.14.05648
Organisasjonsnummer 993 785 660

Kretsstyret

Verv

Navn/Adr:

Klubb

Telefon

E-post

Leder Janne Syversen Hedemarken Rideklubb 95060936 egbrattb@bbnett.no
Nestleder Brit P. Velta Hedemarken Rideklubb 98240978 britpvelta@gmail.com
Styremedlem Britt Storihle Elverum Rideklubb 99718277 britt.storihle@elverum.kommune.no
Styremedlem Trine Maren Åmodt Kurud Elverum Rideklubb 95455099 trinemarenak@gmail.com
Styremedlem Andrè Nordhagen Nord-Østerdalen Hestesportsklubb 90087016 andn91@hotmail.com
Ungdomsrepresentant Emma Nilssen Kongsvinger Rideklubb 46454044/
46633477
emmma_93@live.no
Vara 1 Elin Grindvoll Gransletten Nord-Østerdalen
Hestesportsklubb
95889691 elin_grindvoll@hotmail.com
Vara 2 Marianne Lunde Hedemarken Rideklubb marlun11@outlook.com

 Tilknyttede ressurspersoner

Funksjon Navn E-post
Grønt Kort-kontakt Nasrin Z. Håkonsen nasrin@pathfinder.no
Web-redaktør Trine Maren Aamodt Kurud
Andrè Nordhagen
trinemarenak@gmail.com
andn91@hotmail.com
Facebook ansvarlig Britt Storihle  britt.storihle@elverum.kommune.no
Revisor Synnøve Bergersen
Revisor
Vara
Bente Myrvold
Valgkomité, leder Hanne Rognstad  Hedemarken Rideklubb 48406571
Valgkomité, medlem Anne B. Berg Solør Rideklubb 41321312
Valgkomité, medlem Lena Engebretsgård Hedemarken Rideklubb 97098389
Valgkomité, Vara Anne Kari Radford Kongsvinger Rideklubb 98848009

Rytterkretser