Rytterkretser

Styret & kontaktdetaljer

LOGO_Finnmark

Finnmark Rytterkrets
v/Grethe Hansen

E-post: finnmark.krets@rytter.no

Kontonummer: 4930.13.22398
Organisasjonsnummer: 990341435

Finnmark Rytterkrets styre 2015

Funksjon

Navn

Klubb

Tlf

E-post

Leder Grethe Hansen Alta Rideklubb  48293104 grethe.hansen@alta.kommune.no
Nestleder Britt Clausen Hammerfest Rideklubb  97683120  bricla@fikas.no
Styremedlem Johanne Liland Hammerfest Rideklubb
Styremedlem Helena Opdahl Vadsø Hestesportsklubb
Styremedlem -Islandshest Ann-Hilde Hartvigsen Vidir Islandshestklubb 97483293 an-hi@hotmail.com
Styremedlem – Ungdom Vilde Beddarie Kirkenes Ryttersportsklubb
Varamedlem Fam Valle Varanger Rideklubb
Varamedlem Tonje Halvari Tana Hestesportsklubb
Valgkomité Leder Katrine F. Olsen SØRF
Valgkomité Trude Nilsen Porsanger Rideklubb
Valgkomité Synne Johansen Hammerfest Rideklubb
Revisor Tor-Even Aas
Vararevisor Liv Heidi Losvar

Rytterkretser