Rytterkretser

Grønt Kort

Kontaktperson for Grønt Kort i Buskerud Rytterkrets er:

Kretsstyret v/ Elin Hilling

ehilling76@gmail.com

Ingar Nilsen har nå gitt seg som Grønt Kort ansvarlig for BRyK, etter mange år med ansvaret. Vi takker så mye for han iherdige innsats!

Vi er på jakt etter ny GK kontakt, og håper å få på plass dette iløpet av ettersommeren/høsten. I mellomtiden tar kretsstyret seg av oppgaven.

 

Det er klubben din som er ansvarlig for å arrangere hestekunnskapsdelen av Grønt Kort, men du kan også følge med på kurskalenderen på rytter.no.

Rytterkretser

X