Rytterkretser

Grønt Kort

Kontaktperson for Grønt Kort i Buskerud Rytterkrets er:

Ingar Nilsen

ingar.nilsen@gmail.com

Ingar er kjent for de fleste, som aktiv og populær steward. Han avholder reglementskurs for Grønt Kort, samt at han lærer opp nye kurslærere for de resterende delene av Grønt Kort.

Det er klubben din som er ansvarlig for å arrangere hestekunnskapsdelen av Grønt Kort, men du kan også følge med på kurskalenderen på rytter.no.

Rytterkretser

X