Nyheter

Ny tilskuddsordning for klubbene Publisert: 05.01.2017,  Sist endret: 05.01.2017

Hvis din klubb hadde utgifter til politi ved arrangementer for barn og unge i 2016, så kan du søke støtte.

Kulturdepartementet har tildelt NIF 2,5 millioner kroner som skal fordeles til idrettslag, kretser, særforbund som har hatt utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge i 2016.

Søknadsfristen er satt til 3. februar 2017.

Les mer om ordningen

X