NRYF

Protokoller 2019

Protokoll styremøte 7/19 Representasjon NM, Medisinering FEI-regler vs NRYF/DNT regler

Protokoll styremøte 6/19 Nytt medlem av sportsutvalget sprang

Protokoll styremøte 5/19 Konstituering av forbundsstyret, representasjon NM 2019, Idrettstinget

Protokoll styremøte 4/19 Horsepro, styreseminar, orienteringssaker

Protokoll styremøte 3/19 Rytterpolitisk dokument, ryttertinget, beretninger

Protokoll styremøte 2/19 Trenerutdanning, horsepro, årskonferanse og rytterting, regnskap 2018, budsjett 2019-2020, rytterpolitisk dokument,  norsk islandshestforening

Protokoll styremøte 1/19 Hederstegn og fortjenestenål, Rytterpolitisk dokument, budsjett 2019-2020, organisasjonsprosjektet, trenerutdanningskomiteen

     

X