NRYF

Styremøtereferat 2013

Her kan du laste ned referater fra Norges Rytterforbunds styremøter (FS-møter).

På alle styremøter er følgende faste saker; protokoll fra foregående møte, budsjett og regnskap, orienteringssaker, klubbnytt og åpen post, andres saker er oppgitt i stikkordsform i oversikten under:

Referat 7/13 Førstegangsregistrering, Hestesport,  Langtidsplan, HP Direct, Norsk Varmblod

Referat 6/13 Inntekstgenerering, Anlegg, Carnet, Etiske retningslinjer omsetning av hest, Arbeidsutvalg

Referat 5/13 Åpen post

Referat 4/13 Samarbeidserklæring FS, Arbeidsområder FS, Habilitet, Grener og uttak, Etisk råd, Abonnement Hestesport

Referat 3/13 Styrearbeid i NRYF, Langtidsplan og arb.områder, Tkr, Mesterskap, Standardkontrakt hest, Styremedlemmer CompetIT, Beredskapsplan antidoping

Vedlegg 1 Mine tanker som nyvalgt president i NRYF

Referat 2/13 Årskonferanse og ting, Jubileum i 2015, Klubbopptak,

Referat 1/13 Hestesport, Hederstegn og fortjenestenål, Mekler, Mandat TK, Tkr, Anke- og lovutvalget, Grenutvalg, Teknisk komité

 

X