NRYF

Styremøtereferat 2011

Her kan du laste ned referater fra Norges Rytterforbunds styremøter (FS-møter). 2011 var det første året hvor referater ble publisert på rytter.no og de elektroniske referatene starter med referat nr. 2 i 2011 hvor du også finner vedtaket om offentliggjøring.

På alle styremøter er følgende faste saker; protokoll fra foregående møte, budsjett og regnskap, orienteringssaker, klubbnytt og åpen post, andres saker er oppgitt i stikkordsform i oversikten under:

Referat 7/2011 Nytt styremedlem og visepresident, Stevnetieren, Sponsorer og Samarbeidspartnere, Omorganisering i administrasjon, Mandat GU, Oppnevning GU og Stewarder, Oppfølging sak 42/11 Konsekvenskultur,

Vedlegg 1 Mine tanker som ny president i NRYF
Vedlegg 2 Oppfølging av sak 33/11, 35/11 og 36/11, rapport fra Etisk Råd
Vedlegg 3 Oppfølging av langtidsplan

Referat 6/2011 Oppfølging sak 37/11 og 44/11 sprang, Etiske kjøreregler RASK, Straffelov, Samarbeid JJ Horses,

Referat 5/2011 Ungdomsgruppa, Struktur sprang oppf. sak 37/11, Etiske kjøreregler RASK, Offentliggjøring i forgåelsessaker

Referat 4/2011 Systemet rundt sportslig satsning

Referat 3/2011 CompetIT, Anleggskonsulent, Bemanningssituasjon, Ansatte- og ungdomsrepresentant i FS, Arbeidsutvalg, Ansvarsområder, Verv i FEI

Referat 2/2011 Årskonferanse og rytterting, Frivillig abonnement på Hestesport, Disiplinærsak, Ridebanebunnmidler,

X