NRYF

Protokoller

Her kan du laste ned referater fra Norges Rytterforbunds styremøter (FS-møter).

På alle styremøter er følgende faste saker; protokoll fra foregående møte, budsjett og regnskap, orienteringssaker med klubbnytt og irettesettelseskort, og åpen post. Andre saker er oppgitt i stikkordsform i oversikten under.

Se menyen til høyre for tilgang til tidligere protokoller.

Referat styremøte 5/18 Økonomi, holdninger i ryttersporten, sponsorarbeid

Referat styremøte 4/18 Fordeling representasjon NM etc., rytterpolitisk dokument 2019-2023

Referat styremøte 3/18 Rytterpolitisk dokument 2019-2023, Holdninger i ryttersporten og sanksjonsmuligheter, mandat grenutvalg,  representasjonsfordeling NM 2018

Referat styremøte 2/18 Regnskap 2017, Rytterpolitisk dokument 2019-2023, aldersgrense grønt kort

Referat styremøte 1/18 Stevneprogram 2018, Rytterpolitisk dokument 2019-2023, NIF

Referat styremøte 10/17 Økonomi, Rytterpolitisk dokument, barneidrettsbestemmelser

Referat styremøte 9/17 Rytterpolitisk dokument, organisasjonsstruktur

Referat styremøte 8/17 Styrehonorar, Trenerkomiteen, Rekruttering inn i sporten

Referat styremøte 7/17 Økonomi, CompetIT, Orienteringssaker

Referat styremøte 6/17 Sponsor sprang, FS representant på NM 2017, Orienteringssaker

Referat styremøte 5/17 Økonomi, Orienteringssaker

Referat styremøte 4/17 Budsjett 2017 og 2018

Referat styremøte 3/17 Økonomi, CompetIT, Organisering NRYF

Referat styremøte 2/17 KR VII – Voltige, Nye medlemmer grenutvalg

Referat styremøte 1/17 Økonomi, CompetIT/Horsepro, Organisering NRYF, Anleggsstrategi

X