NRYF

Skjemabank

Utøver/hesteeier

Stevnestart

 Eierskifte

Skjema for klubbytte
Fullmaktsskjema ledsager dopingkontroll av hest NRYFs Standardkontrakt kjøp og salg
Egenerklæring Etiske retningslinjer for omsetning av hest
Avtale om tjeneste som mellommann/rådgiver
Påmeldingsskjema kjøring
Påmeldingsskjema voltige
Påmeldingsskjema FEI stevner sprang

Klubb og rideskole

Avtale med privat grunneier
Avtale om samarbeid klubb-rideskole
Avtale om stalleie
Mal for rideklubbens henvendelse til offentlig myndighet

Smittevern

Dyrehelseforskriften – Informasjonsbrev om smittevern
Melding om arrangement med hest til Mattilsynet
Smittevernplan ved arrangement
Beredskapsplan ved mistanke om smittsom sykdom

Stevnearrangører og teknisk personell

Arrangør

Utøver/Teknisk personell

NRYF-GJELDENDE logo-hvitt i flagg
Distanse_PIKTOGRAM
Dressur_piktogram
 
Funksjonshemmede_piktogram
 Kjoring_piktogram
Mounted Games_Piktogram
Sprang_piktogram
voltige_piktogram

Utdanning:

Søkere til Trenerutdanning søker elektronisk. Se i invitasjonen til hvert kurs.

Øktplanskjema trenerkurs NRYF

X