NRYF

Kjøreplan

Foreløpig program Årskonferanse og Rytterting 01.-02.april 2017. Planen kan bli endret.

Lørdag 01.april
09:00-09:45 Registrering av deltagere til årskonferansen
10:00-10:15 Velkommen og innledning
10:15-11:30
11:30-11:45 Kaffepause
11:45-13:00
13:00-13:45 Lunsj
14:00-14:10
14:10-15:00
15:00-16:20
16:20-16:30
16:30-16:45 Kaffepause
16:45
20:00 Middag
Søndag 02.april
08:00-09:00 Innsjekking til Ryttertinget
09:00-11:30 Ryttertingforhandlinger
11:30-11:45 Kaffepause
11:45-13:00 Ryttertingforhandlinger
13:00-14:00 Lunsj
14:00-15:00 Ryttertingforhandlinger