NRYF

Kjøreplan

Foreløpig program Årskonferanse og Rytterting 01.-02.april 2017. Planen kan bli endret.

Lørdag 01.april
09:00-20:00 Årskonferanse
Søndag 02.april
09:00-15:00 Ryttertinget