NRYF

Ryttertinget

Norges Rytterforbunds høyeste myndighet er Ryttertinget som avholdes hvert annet år, og hvor deltakerne er representanter fra rideklubber, rytterkretser, grenutvalg, samt øvrige utvalg og komiteer. Representanter fra klubbene våre og rytterkretsene har stemmerett, mens de øvrige har tale og forslagsrett.

Neste Rytterting: 
Dato: 07.april 2019
Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Ryttertinget er en arena for diskusjon og her bestemmer man strategi, budsjetter, endring i lovverket og andre viktige saker.

Knapp_Hva er RyttertingetKnapp_Innkalling ryttertingetKnapp_Påmelding ryttertinget Knapp_Kjøreplan ryttertinget Knapp_Fullmaktskjema

Knapp_SakspapirerKnapp_Protokoller

Knapp_Rytterpolitisk dokument

X