NRYF

Om Rytterforbundet

Norges Rytterforbund (NRYF) ble stiftet 10. desember 1915 og er p.t. det trettende største særforbundet i norsk idrett. Over 340 klubber med mer enn 32 500 medlemskap er tilsuttet NRYF. Rideklubbene er igjen organisert gjennom 17 rytterkretser.

De første rideklubbene var De norske Officerers Rideklub, Drammen Rideklubb, Kristiania Rideklubb og Trondhjems Rideklubb.

Visjonen til NRYF er:

Rytterglede for alle – på alle nivåer uavhengig av alder og kjønn.

Dette er basert på Norges idrettsforbunds visjon “idrettsglede for alle”.

Våre ni grener omfatter sprang, dressur, funksjonshemmede, distanse, feltritt, voltige, mounted games, kjøring og islandshest.

Hele 80 % av medlemsmassen vår er jenter i alderen 13 til 19 eller over 26 år, mens hovedandelen av de mannlige medlemmene er over 26 år.

I henhold til NRYFs formålsparagraf skal NRYF fremme ridesporten i Norge og representere idretten internasjonalt.

NRYF er en organisasjon som er en positiv verdiskaper med hesten i sentrum. Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. I alt arbeid settes hestens ve og vel i sentrum.

Vi er ett av veldig få særforbund hvor samspillet mellom dyr og menneske står i fokus.

NRYF bygger sine aktiviteter på idrettens grunnverdier. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet og dyrevelferd. Videre skal alle aktiviteter i regi av NRYF tilrettelegges på en slik måte at sikkerheten settes i høysetet.