NRYF

Om Oss

Norges Rytterforbund (NRYF) ble stiftet 10. desember 1915 og er p.t. det trettende største særforbundet i norsk idrett. Over 350 klubber med mer enn 35 000 medlemskap er tilsuttet NRYF. Rideklubbene er igjen organisert gjennom 17 rytterkretser.

De første rideklubbene var De norske Officerers Rideklub, Drammen Rideklubb, Kristiania Rideklubb og Trondhjems Rideklubb.

Visjonen til NRYF er:

Rytterglede for alle – på alle nivåer uavhengig av alder og kjønn.

Dette er basert på Norges idrettsforbunds visjon “idrettsglede for alle”.

Våre ni grener omfatter sprang, dressur, funksjonshemmede, distanse, feltritt, voltige, mounted games, kjøring og islandshest.

Hele 80 % av medlemsmassen vår er jenter i alderen 13 til 19 eller over 26 år, mens hovedandelen av de mannlige medlemmene er over 26 år.

I henhold til NRYFs formålsparagraf skal NRYF fremme ridesporten i Norge og representere idretten internasjonalt.

NRYF er en organisasjon som er en positiv verdiskaper med hesten i sentrum. Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. I alt arbeid settes hestens ve og vel i sentrum.

Vi er ett av veldig få særforbund hvor samspillet mellom dyr og menneske står i fokus.

NRYF bygger sine aktiviteter på idrettens grunnverdier. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet og dyrevelferd. Videre skal alle aktiviteter i regi av NRYF tilrettelegges på en slik måte at sikkerheten settes i høysetet.

Konkurranseaktivitet

Per oktober 2015 hadde vi drøyt 6400 ryttere med grunnlisens eller høyere, i tillegg hadde 4580 ryttere tatt Grønt Kort som er en forutsetning for å kunne starte konkurranse. I samme database hadde vi drøyt 8 200 aktive hester registrert.

Sprangridning er den største grenen med 3450 startende ryttere i 2015, mens 2700 har startet dressur. Deretter følger de andre grenene med distanse (350), feltritt (332) og kjøring (234). Våre to minste grener, voltige og mounted games, har 30 til 80 aktive ryttere.