NRYF

Lov og bestemmelser

Lov for Norges Rytterforbund, stiftet 10. desember 1915. Med senere endringer, senest av Ryttertinget 17. mars 2013. Godkjent av Idrettsstyret 18. april 2013.

Lov for Norges Rytterforbund (pdf)

Her finner du link til Norges Idrettsforbunds lover 

Idrettens barnerettigheter. Bestemmelser om barneidrett

Domssystem

Alle straffesaker skal behandles av Norges Idrettsforbunds (NIF) domsutvalg. Virkeområdet for NIFs straffebestemmelser og hvilke handlinger/unnlatelser som er straffebelagte, finner du i NIFs lov.

Handlinger/unnlatelser som ikke er straffebelagte, men som representerer brudd på Konkurransereglementet, behandles i NRYFs interne domssystem.

For protester og meldinger inngitt på stevneplassen gjelder KR I §§ 170-173. For protester, meldinger og anker tilknyttet stevner, men som behandles utenom stevneplassen, gjelder KR I Tillegg 9 og Tillegg 10.