NRYF

Tingvalgte komiteer og utvalg

Valgkomité
Leder Kjersti Fotland Soma Ryttersportklubb E-post
Medlem Per Ivar Heier Borge Rideklubb  
Medlem Per Anders Owren Steinseth Rideklubb  
Vara Beate Heieren Hundhammer Hønefoss og Ringerike Rideklubb  
Kontrollkomité
Leder Sverre Fordal Trøndelag Hestesportklubb E-post
Medlem Giert Spæren Jarlsberg og Melsom Rideklubb  
Medlem Pernille Kring Gulowsen Sørlandsparken Rideklubb  
Vara Bernt-Håkon Andresen Midt Gudbrandsdalen Ride-Og Kjøreklubb  
Vara Gunnar Hammer    
Lovkomité – Mandat for Lovkomiteen 
Leder Erik Elstad De Norske Officerers Rideklub E-post
Medlem Per Gulaker    
Medlem Liv Mette Moxnes    
Medlem Elisabeth Heber Asker Rideklubb  
Ankeutvalget – Mandat for Ankeutvalget 
Leder Anja Bech Drøbak Rideklubb E-post
Medlem Eivind Davik Nordvest Hestesportklubb  
Medlem Ove Natland Førde Køyre- og Rideklubb  
Medlem Arnt Ove Bjerkaas    
Medlem Kari Heistad  Steinkjer Rideklubb  
Vara Anlaug Thorsen    
Vara Nina Helene von Hirsch Tanum Rideklubb