NRYF

Styremøtereferat 2016

Her kan du laste ned referater fra Norges Rytterforbunds styremøter (FS-møter).

På alle styremøter er følgende faste saker; protokoll fra foregående møte, budsjett og regnskap, orienteringssaker med klubbnytt og irettesettelseskort, og åpen post. Andre saker er oppgitt i stikkordsform i oversikten under.

Referat styremøte 9/16 CompetIT/Horsepro, Åpenhet, Antidoping

Referat styremøte 8/16 CompetIT/Horsepro, Disiplinærsaker

Referat styremøte 7/16 Økonomi, CompetIT, Mandater

Referat styremøte 6/16 CompetIT, Mandater,

Referat styremøte 5/16 CompetIT & Horsepro, Bedømming og holdninger,

Referat styremøte 4/16 FS-representanter NM 2016, Disiplinærsaker, Krafttak for ridebanebunn

Referat styremøte 3/16  Nye grenutvalg, Hestevelferdsutvalg, Disiplinærsaker

Referat styremøte 2/16  Nedre aldersgrense Landsmesterskap

Referat styremøte 1/16    Krafttak for ridebanebunner, Strategiarbeid.
Vedlegg 1Vedlegg 2