NRYF

Styremøtereferat 2012

Her kan du laste ned referater fra Norges Rytterforbunds styremøter (FS-møter).

På alle styremøter er følgende faste saker; protokoll fra foregående møte, budsjett og regnskap, orienteringssaker, klubbnytt og åpen post, andres saker er oppgitt i stikkordsform i oversikten under:

Referat 6/2012 Carnet, Nytt domssystem, Hestesport, Jubileum 2015

Referat 5/2012 Evaluering sportsavdeling, Sak sprangstevne Drammen, “Nye NOK”

Vedlegg 1 Uttalelse fra Etisk Råd

Referat 4/2012 Langtidsplan, Bærekraftige rideklubber, Idrettsmelding, Jubileum 2015

Referat 3/2012 Jubileum 2015, Årskonferansen 2013

Referat 2/2012 Orientering om OL-søknad, Langtidsplanen, Mounted Games, Etisk Råd, Dopingreglement

Referat 1/2012 Grenutvalg, Ny organisasjonsstruktur og sportslig satsing, Online påmelding, Krafttak for ridebanebunner