NRYF

Etisk Råd

Etisk Råd oppnevnes av Forbundsstyret for 2 år av gangen, innenfor tingperioden, som dets rådgivende utvalg i idretts-etiske spørsmål. Rådet trekker opp verdigrunnlaget for ryttersportens etiske prinsipper med utgangspunkt i NIF`s verdigrunnlag for samme. Videre trekker etisk råd opp retningslinjer for Forbundsstyret som skal være grunnleggende for behandling av saker i Domsutvalg og Appellkomité.

Etisk Råd – Mandat for Etisk Råd
Leder Cathrine Aspestrand E-post
Medlem Torbjørg Antonsen
Medlem Øivind Instefjord Ødemotland
Veterinær Espen Guriby