NRYF

Wenche Kathrine Alm

Teknisk personell (60%) og Sportskoordinator Kjøring, Voltige, Distanse, Islandshest og Mounted Games (40%)
Tlf: 2102 9648 // 9320 9475
E-post: wenche@rytter.no

Ansvarsområde teknisk personell:
– Stevnearrangør
– Kontakt teknisk personell

Ansvarsområde sportskoordinator:
– Koordinator for grenutvalgene
– Kontaktperson landslagsledelse og utøvere
– Internasjonal deltakelse
– Kontaktperson FEI
– Terminliste/resultater nasjonalt og internasjonalt
– Webansvarlig for grenene

X