NRYF

Tine Skoftedal Fossing

Bredde- og rekrutteringskonsulent
Tlf: 2289 5690 // 9764 0141
E-post: tine@rytter.no

Ansvarsområder:
– Carnet
– Klubbutvikling
– Breddeaktiviteter

X