NRYF

Kjell Myhre

Utviklingssjef
Tlf: 2102 9653 // 9344 1240
E-post: kjell@rytter.no

Ansvarsområder:
– Avdelingsleder Organisasjon og utvikling
– Klubbutvikling
– Rekrutteringstiltak
– Folkehelse (Hest for folk flest)
– Spillemidler til utstyr
– Anlegg

X