Nyheter

Nå kan din rytterklubb søke om midler til utstyr Publisert: 12.09.2017,  Sist endret: 12.09.2017

Det er igjen mulig for rytterklubber  å søke om spillemidler til utstyr. I år skal 34,4 millioner kroner fordeles – en økning på fem millioner kroner fra i fjor. Siden starten i 2003 er det fordelt cirka 243 millioner kroner til idrettslag og særforbund.

Slik søker du om spillemidler til utstyr

Årets søknadsfrist er 18. oktober. Alle idrettslag (og særidrettsgrupper i fleridrettslagene) vil i løpet av uke 37 motta en e-post med mer detaljert informasjon om søknadsprosessen. Det søkes via Sportsadmin. Søknader kan utarbeides og sendes inn fra det tidspunkt klubben mottar e-posten med informasjon om ordningen.

Dersom du ikke har fått epost i løpet av uke 37, send oss en epost.

Utstyr som det kan søkes støtte til fra Norges Rytterforbund er:

 • Hindermateriell
 • Merker/bokstaver/kjegler til konkurransebaner
 • Mobile gjerder
 • Trampoline til bruk i voltige
 • Sal, seletøy og hodelag til utlån
 • Vogner
 • Voltigegjord
 • Voltigetønne
 • Materiell for bygging av hindre
 • Mobilt lydanlegg
 • Mobilt tidtakeranlegg
 • Ridehjelmer, sikkerhetsvester (pakke)
 • Mounted Games liten utstyrspakke
 • Mounted Games stor utstyrspakke

Utstyret må være kjøpt inn etter 1. januar 2017.

Viktige dokumenter:

Det er utarbeidet en veiledning for hvordan man søker. Se veilederen her.

Spørsmål om utstyrstyper og retningslinjer rettes til:
Tine Skoftedalen Fossing , tine@rytter.no

X