Nyheter

Mange deltakere på årets utviklingsforum Publisert: 22.10.2017,  Sist endret: 22.10.2017

I to dager møtes rytterkretsene, grenutvalgene, ungdomsrepresentanter, TKr, klubbveiledere og arrangører for å diskutere veien videre for Norges Rytterforbund. 

Utviklingsforum er en arena hvor alle kretsledere, grenutvalgsledere, forbundsstyret, klubbveiledere, ungdommer fra krets og klubb, samt administrasjonen, samles for å diskutere, utveksle erfaringer og lære av hverandre. Nytt av året er at arrangørkonferansen har blitt lagt til samme sted og helg som utviklingsforum. Dette har resultert til at over 100 mennesker møttes for å diskutere veien videre.  

Tar opp tråden fra 2016
Utvikling er et ord som mange forbinder med endringer og nye veivalg. Det er ofte at temaene blir forskjellig fra år til år. Heldigvis vet Norges Rytterforbund at endring tar tid og det er viktig med en rød tråd i videreutviklingen av organisasjonen. I 2016 var tema “Rytterglede for alle – herunder frivillighet, motivasjon, begeistring, rekruttering og lavterskeltilbud” . Temaet for 2017 bygger videre på  fjorårets tema og enda mer spisset: «Gode arrangementer og stevner – Hva kan vi gjøre med stevnestrukturen for å gi et bredere og bedre tilbud til utøvere og arrangører?»

Arrangørkonferanse med høyt engasjement

Leder av grenutvalget sprang, Jon Harald Gulliksen, overrekker diplom og bevis til representant for Bergen Rideklubb, Camilla Hordnes.

Samtidig som utviklingsforum blir det arrangert arrangørkonferanse for sprang og dressur. To punkter stod på  agendaen for arrangørkonferansen. Terminlister og gjennomgang av konkurransereglementet. Det sistnevnte skapte debatt og deltakerne viste at de hadde stort engasjement om konkurransereglementet.

Årets arrangørklubb sprang har blitt utdelt i en årrekke. Denne prisen har tidligere blitt delt ut under AEG. Fra og med 2016 ble dette en pris som ble delt ut under arrangørkonferansen til sprang. De nominerte i år var: Larvik og Sandefjord Rideklubb, Ålesund Rideklubb og Bergen Rideklubb.

Kriteriene for å kunne bli nominert som årets arrangørklubb er: God klubbånd, godt arrangement både på og utenfor konkurransebanen, gode premier, gode forhold for hest og rytter, stevnet er med på å skape et godt omdømme for sporten, arrangør gjør det lille ekstra, stevne må være arrangert av klubb og ikke privat aktør.

Årets vinner har vist at de tar vare på publikum så vel som hester og ryttere. De gjør stadig utbedringer på anlegget. Klubben har vært positive, hjelpsomme og imøtekommende arrangør som legger stor vekt på trivsel og sosialt samvær samtidig som det sportslige ivaretas. Sist men ikke minst så har klubben arrangert flere gode stevner og mesterskap hvert år.

Fremtidig organisering av Norges Rytterforbund

Styret i Norges Rytterforbund har vedtatt å foreta en gjennomgang av hele oppbyggingen av organisasjonen. Årsaken til dette er at det fra tid til annen er nødvendig å ta et blikk på hvordan arbeidet organiseres. Dernest skjer det endringer i den offentlige forvaltning som og påvirker idretten. Det har Norges Idrettsforbund tatt konsekvensen av ved å gjennomføre en moderniseringsdebatt og en reform av hele organisasjonen. Blant annet skal idrettskretser slås sammen.

Det blir færre kommuner, og færre fylker. Endringene i den offentlige forvaltning må idretten forholde seg til og innrette sin virksomhet og aktivitet etter.

Under utviklingsforum presenterte styremedlem Hallgeir Oftedal hvordan de jobber i organisasjonsutvalget og de foreløpige resultatene etter første runde med rytterkretsene. Prosessen skal munne ut i en bred diskusjon i hele organisasjonen med høringsuttalelser og nærmere drøfting på Utviklingsforum både i år og neste år. Forbundsstyret tar sikte på å fremme en sak til behandling på ryttertinget i 2019.

Bildeserie fra samlingen:

 

En liten stemningsvideo fra konferansen

X