Nyheter

Klubbsatsingsprogrammet: En vei mot mer rytterglede Publisert: 30.05.2018,  Sist endret: 30.05.2018

Rytteglede for alle, på alle nivåer uavhengig av alder og kjønn, det er Norges Rytterforbunds vedtatte visjon. Det er mye som gir rytterglede, deriblant veldrevne rideklubber. Derfor startet NRYF i 2015 en pilot på sitt Klubbsatsingsprogram. Denne veien mot mer rytterglede er nå godt i gang. Dette er også vedtatt i Rytterpolitisk dokument 2015-2019.

Tekst: Rebecca Ballestad-Mender 

Klubbsatsingsprogrammet skal styrke rideklubbene organisasjonsmessig og aktivitetsmessig, rett og slett slik at de bedre kan tilby rytterglede og aktiviteter for alle medlemmer. Programmet leder til en godkjenningsordning for klubbene der klubbene også for igjen for sin innsats. Søknadsfrist er 31. mai for klubbene.

Et program med to nivåer
Guro Grønningsæter har jobbet med klubbutvikling i flere år og er overordnet veileder for NRYFs klubbveiledere. Hun forklarer programmet med et sommerlig bilde: – Du kan tenke deg hvordan campingplassene har sitt stjernesystem . Stjernerangeringen på campingplassen forteller deg hva denne inneholder – for dette er fastslått i NAF- boka. Denne tanken har vi omformet til rideklubbenes verden – vi vil hjelpe klubbene med å finne sine rette stjerner – sin rangering.
Flere ulike forbund har satt i gang klubbutviklingsprogram, og hestesporten er også godt ute av sin startboks. Ut fra tanken om en stige, er det blitt definert to nivåer i NRYFs program; første nivå som er «Satsningsklubb» og andre nivå er «Veiviserklubb».

Dialog og veiledning

Guro Grønningsæter har jobbet med klubbutvikling i flere år og er overordnet veileder for NRYFs klubbveiledere. – Meningen med det hele er at det skal være et kvalitetsstempel. Vi lager en verktøykasse, der alt er støpt i en form – for at klubben skal ha alt et idrettslag skal ha. (Foto: Kirsti Finsal)

Da pilotprosjektet gikk i gang 2015, var det dialogen med klubbene som ble utgangspunktet for det videre arbeidet. – Vi begynte med en kartlegging i de enkelte klubben. Vi dro ut til klubbene, snakket med dem, så på ting som «hva har dere, hva mangler dere, hvor trykker skoen».
Grønningsæter opplevde svært positiv mottagelse i klubbene. – Vi fant at det ofte var en del å ta tak i i forhold til det å drifte et idrettslag – for det er det en rideklubb er. Men vår bistand har blitt veldig godt tatt imot, klubbene har vært takknemlige for å bli veiledet.
For å bli en satsingsklubb, kreves det at det utarbeides en handlingsplan, en plan for økonomistyring, et organisasjonskart med rollebeskrivelser og at klubben har en oppdatert nettside. Sammen med Rytterforbundet jobber man mot disse målene.
For å bli en veiviserklubb, stilles det litt høyere krav til klubben enn for å bli en satsingsklubb. En veiviserklubb må kunne arrangere landsstevner, og de må ha en virksomhetsplan over 4-6 år. – Dette er en større jobb, og her har NRYF også spesialutdannede veiledere, igjennom NIF, som kan bistå i dette arbeidet- lyder det fra Grønningsæter. Som godkjent Veiviserklubb er man et godt forbilde for andre rideklubber, og kan bistå andre rideklubber i regionen. En Veiviserklubb legger også målbevisst til rette for sportslig satsning, og for å skape gode arenaer for toppidrettsutøverne, med kompetanse, teknisk personell og kvalifiserte trenere.

 

Hva får klubbene igjen?
Totalt 24 klubber har til nå kommet i mål. 14 av disse har oppnådd status som satsingsklubb, 10 klubber har oppnådd status som Veiviserklubb. Men hva får klubbene igjen for denne innsatsen? Grønningsæter svarer: – Ryttergleden for medlemmene er en ting. I tillegg til en mer veldrevet klubb, hvilket i seg innebærer en enklere drift når man først kommer dit, så har vi selvsagt også noen gulrøtter for å gå denne veien. Alle klubbene deltar på en Kick off i september. Der får de møte sin klubbveileder blant annet, og begynner planleggingen av arbeidet fremover. Klubbveilederen kommer også ut for å besøke klubbene og jobbe sammen med styret og medlemmene slik at forankringen sitter i hele klubben. Når klubbene er godkjent så får man noen ekstra goder, som støtte til innkjøp av Grønt kort bøker og omtale i Hestesport/Hestesport.no. Veiviserklubbene får i tillegg et Veiviserhinder og muligheten for å søke om økonomisk støtte til besøk av trenere/landslagsprofiler/idrettsprofiler for å skape motivasjon og engasjement i klubben.

Stolt over godkjennelsen som Veiviserklubb
Gjøvik Rideklubb har nylig blitt godkjent som Veiviserklubb, som eneste klubb i Innlandet så langt. – Dette er vi stolte over, sier leder Eddie Strandengen. – Vi har hatt besøk av klubbveiledere fra NRYF fire ganger, de har hatt fire-dagers kurs med oss. Vi har blant annet skapt en visjon for klubben, vi har fått ny og oppdatert klubbhåndbok – nå bretter vi opp ermene og er klare for nye utfordringer. Vi ønsker å utvikle oss som klubb og være til hjelp for andre klubber også, sier lederen som også kan fortelle at i løpet av det siste året har klubben klart å skaffe nok egenkapital til å begynne på ny utebane i anlegget i Bassengparken på Gjøvik, der klubben driver rideskole med 120 elever.

Alle kan bruke av verktøykassen

– Meningen med det hele er at det skal være et kvalitetsstempel. Vi lager en verktøykasse, der alt er støpt i en form – for at klubben skal ha alt et idrettslag skal ha, sier Grønningsæter og fortsetter med å slå fast. – Det har vært en utrolig spennende reise til nå. Den har gitt oss så mye. Å reise rundt til klubbene har vært så positivt, vi har kunnet være litt som en smittsom sykdom – ser vi noe smart i en klubb, så tar vi det med videre – man trenger jo ikke finne opp kruttet på nytt.
Med 380 rideklubber totalt er potensialet er stort. Men Grønningsæter poengterer at man ikke trenger å kjenne på et prestasjonspress, og føler klubben seg ikke klar, så kan man på egenhånd snuse på hva Klubbsatsingsprogrammet byr på og også benytte seg av det. – Alt vi har i vår verktøykasse, ligger på rytter.no. Alle kan bruke av denne kassen og på den måte begynne på veien mot økt rytterglede.

Er dette noe for din klubb? Hopp i det og søk om opptak til programmet nå – vi hjelper deg på veien! Søknadsfrist er 31. mai!

Se mer om Klubbsatsingsprogrammet her!

X