Klubb

Teknisk personell

RidesportTeknisk personell med gyldig autorisasjon finnes i søkemotoren for teknisk personell, eller du kan ta en titt i menyen til høyre. Vi ber stevnearrangører dobbeltsjekke at personell har gyldig autorisasjon, særlig ved begynnelsen av en ny sesong.

Oppsett av teknisk personell

På Distriktstevner er krets eller stevnearrangør ansvarlig for oppsett av teknisk personell (se unntak for feltritt). For Landsstevner og høyere er i utgangspunktet NRYF sentralt og underliggende komiteer ansvarlig for oppnevnelse av teknisk personell – dette med noen unntak.

Dispensasjonssøknad fra arrangør

Alle søknader om dispensasjon fra krav til teknisk personell skal gå til den aktuelle autorisasjonsmyndighet.

 Gren

Teknisk personell på L/E-stevner og NM

Oppsett

Sprang Dommere, banebyggere og chief steward oppnevnes av sentrale komiteer, appellkomite oppnevnes av arrangør Dommerfordeling sprang 2019 – 2

Int. dommerfordeling

stewardfordeling

Dressur Dommere oppnevnes av DDK, stewards oppnevnes av arrangør Dressurommerliste

 

Feltritt GU-F v/ Feltrittskomiteen Teknisk personell har ansvaret for å tildele TD/OD på alle nasjonale stevner (jf KR V – Kap 4). Arrangørens ønsker hensyntas i rimelig utstrekning. Utover dette har alle arrangører selv ansvaret for å skaffe tilveie øvrige teknisk personell, steward og feltbanebygger. Steward til mesterskap utnevnes av Stewardkomiteen.
Alt teknisk personell skal være kontaktet minimum 2 mnd før stevnet.
(Tekst rev 08.09.17)
Terminliste 2018 med teknisk personell
Voltige GU-V oppnevner alt personell til NM, arrangør oppnevner til andre stevner
Distanse GU-Di oppnevner alt personell til NM, E- og L-stevner
Kjøring GU-K oppnevner alt personell til NM, arrangør oppnevner til andre stevner

Oppsettene oppdateres fortløpende ved endringer. Arrangørene MÅ kontakte det oppsatte personell i god tid før stevnestart.

Godtgjørelse og refusjon av utlegg for teknisk personell

Det skal gjøres avtale på forhånd om eventuell overnatting og bespisning. Ved utbetaling av godtgjørelse skal det benyttes et standardisert skjema.  Skjemaet finnes i skjemabanken.

Annen informasjon

Vi ber om at teknisk personell behandles pent, og får god informasjon i forkant av og underveis i stevnet. Sørg for at de har tilstrekkeligs gode arbeidsforhold, og får mat og drikke i løpet av arbeidsdagen.

Som stevnearrangør kan du forvente at teknisk personell møter i god tid, og er tilgjengelig for dialog med stevneledelse og eventuelt ryttere. Sørg for at alle nødvendige papirer (stevnerapport osv) er fylt ut før dagen avsluttes.

Klubb

X