Klubb

Veiviserklubb

Veiviserklubb er det andre nivået i NRYFs klubbsatingsprogram. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil få på plass helheten. Nivå to utfordrer klubbene videre fra det første nivået.

En klubb som har gått gjennom dette nivået vil være en klubb som:

  • er et godt forbilde og som vil bistå andre klubber i sin region.
  • målbevisst legger til rette for sportslig satsing og er opptatt av å skape gode arenaer for våre fremtidige toppidrettsutøvere.
  • er opptatt av kompetanse og har tilgang på godt kvalifiserte trenere og teknisk personell

Logo veiviserklubb

Klubbnavn

Rytterkrets

Godkjent

Askim Rideklubb Østfold
Bergen Rideklubb Hordaland
Bruråk Hestesportsklubb Sør-Trøndelag
Fræna Rideklubb Møre og Romsdal
Gjøvik Rideklubb Oppland
Haugesund Rideklubb Rogaland
Indre Haugaland Ryttersportsklubb Rogaland
Rogaland Rideklubb Rogaland
Sletten kjøre og rideklubb Nordland
Sørlandsparken Rideklubb Vest-Agder
Ålesund Rideklubb Møre og Romsdal

Klubb

X