Klubb

Organisasjon

Krav til satsingsklubber:

  • Handlingsplan for klubben
  • Plan for økonomistyring
  • Organisasjonskart med rollebeskrivelser
  • Oppdatert nettside

Organisasjonshjul-2014_Kakestykker_Organisasjon

Klubb

X