Klubb

Klubbdrift

Klubbguiden

Klubbguiden er NIFs sider for klubbdrift. Her finner du informasjon om det meste du trenger å vite for å drive klubben godt, deriblant informasjon om økonomi, samt lover og regler. Noe av informasjonen finner du også i høyremenyen.

Få hjelp

Det administrative ansvaret for klubber ligger hos idrettskretsene, og de kan svare på organisatoriske og administrative spørsmål. Finn kontaktinfo til din Idrettskrets her. Andre generelle spørsmål om klubb og krets kan sendes til nryf@rytter.no.

For spørsmål om klubbovergang eller lisens, kontakt Andreas Juelsen.

Avdeling for organisasjon og utvikling svarer på spørsmål om bredde- og rekrutteringsaktiviteter i klubb og krets (Kjell Myhre), samt Grønt Kort (Kirsten Arnesen).

Spørsmål om abonnement på Hestesport kan stilles til Pia Henriksen.

NRYFs klubbhåndbok

NIF har nylig utarbeidet en veiledermal for klubbhåndbok som gjelder organisatorisk og administrativ drift av klubb. NRYF jobber med å lage en tilsvarende mal som gjelder den sportslige/aktivitetsmessige siden av klubbdriften.

Klubb