Klubb

Bransjestandard

Bransjestandard_HESTBransjestandard Hest er utarbeidet av Norsk Hestesenter (NHS) i nært samarbeid med Matmerk samt personer og organisasjoner i hestebransjen.

Bedrifter som får godkjenning viser både kunder og andre at de følger gjeldende lover og regler, samt at de tar Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) på alvor.

Arbeidet med å få på plass ordningen som ble lansert i 2014 har pågått over lengre tid, og er ledet av Øystein Bakken på Norsk Hestesenter. Det er NHS som skal stå for kursing og godkjenning, mens Matmerk står for kontrollen av bedriftene.

Matmerk er en selvstendig stiftelse som driver med kvalitetssikring innen landbruket, og som nå skal bidra til å kvalitetssikre hestebedrifter. Også bedrifter som ligger midt i en by og som ikke er direkte knyttet til landbruk er velkommen.

“Det har vært en stor fordel å komme inn i et etablert system som Matmerk har drevet i mange år.”

Øystein Bakken, NHS

Det er mange gode grunner for bedrifter å bli med på Bransjestandard Hest. Det gir god markedsføring, og mindre papirarbeid, og det blir enklere å følge lovpålagte lover og regler. Å være en godkjent hestebedrift forteller også at hestevelferden og miljøet for ansatte og kunder er godt ivaretatt. Godkjente bedrifter kan få billigere forsikring, og man kommer inn i et nettverk med andre. Rådgiving er et annet gode for de som blir med i Bransjestandard hest.

«For oss som har jobbet med kvalitetssystemet i landbruket (KSL) i en årrekke, er det inspirerende at flere vil ta i bruk ordningen, og tilpasse den til sine behov. Vi ønsker å gjøre det enkelt å drive god kvalitetssikring av egen drift, og er glade for at hestenæringen tok kontakt med oss»

Tom Roterud, Matmerk.

Hvordan bli med i Bransjestandard hest?

1. Bedriftslederen består et nettbasert HMS-kurs som inkluderer en fire timers samling

2. Bedriftslederen gjør en egenrevisjon av egen bedrift

3. Matmerk kommer på bedriftsbesøk og skriver rapport

Når rapporten fra besøket (3) er godkjent har din bedrift lov til å bruke logoen Godkjent hestevirksomhet på alt fra stallveggen, til nettsider, sosiale medier, markedsføringstiltak, søknader, brev osv.

«Bransjestandard hest er ment å være et hjelpemiddel for hestebedriftene, slik at vi sikrer at flest mulig holder en høy faglig og etisk standard»

Øystein Bakken, NHS

Har du spørsmål om Bransjestandard Hest, ring Norsk Hestesenter på 61 16 55 00, eller send en epost til: oystein.bakken@nhest.no

Linker til relevant dokumentasjon og informasjon (NHS):

HEST I NÆRING- SJEKKLISTE MED VEILEDNING

HMS- SJEKKLISTE

HMS-VEILEDNING

GENERELLE KRAV TIL GÅRDEN/ANLEGGET-SJEKKLISTE

GENERELLE KRAV TIL GÅRDEN/ANLEGGET-VEILEDNING

Klubb

Søk anleggsråd hos: