Klubb

Hest – for folk flest!

Norges Rytterforbund er opptatt av å fremme kunnskap om hestens betydning for god folkehelse.

Det er et faktum at flere grupper av befolkningen driver for lite fysisk aktivitet. Dette gjelder blant annet barn og unge som ofte har en meget stillesittende hverdag, personer med nedsatt funksjonsevne, psykisk syke, og sosialt vanskeligstilt ungdom.

LOGO_Hest&HelseProsjektet «Hest – for folk flest» drives av Hest og Helse i samarbeid med NRYF og har til hensikt å utvikle et ukentlig aktivitetstilbud med hest for personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg til ridning/kjøring innebærer tilbudet andre fysiske aktiviteter i relasjon til stallen og hesten.

Tilbudet er ikke et ordinært ridetilbud, men bygger på metoden å bruke stallen og hestens behov, som basis for aktiviteten. Stell av hest, leiing av hest til og fra luftegård, fôring, møkking, ridning/kjøring, er eksempler på aktiviteter som inngår i aktivitetstilbudet. Fra 2015 har prosjektet hatt spesielt fokusert på hest i naturen.

Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet, og NRYF gir støtte til oppstart og etablering av tilbud. For 2015 og 2016 fikk følgende klubber og medlemmer av Hest og helse støtte fra Miljødirektoratet via prosjektet “Hest for folk flest”:

2015 2016
Arendal og Grimstad Rideklubb Arendal og Grimstad Rideklubb
Egersund og Dalane Rideklubb Egersund og Dalane Rideklubb
Eidsberg Rideklubb Haugesund rideklubb
Skjomen IL Ridning Nesodden rideklubb
Skånland stall og rideklubb Nordtvet Rideklubb
Spydeberg Rideklubb Hanne Gro Johannesen
Strandmoa Gård

Klubb

X