Nyheter

«Kjøttavgiften» fjernes 1. oktober Publisert: 07.09.2018,  Sist endret: 07.09.2018

Den nye avtalen mellom Norge og EU-kommisjonen som medfører at tollsatsen på 5000 kroner ved import av hest fjernes, trer i kraft 1. oktober.

I april 2017 ble Norge og EU-kommisjonen enige om en ny avtale etter EØS-avtalens artikkel 19 som ville medføre at tollsatsen på 5000 ved import av hest skulle fjernes. Avtalen er nå godkjent av nødvendige instanser, og fra og med 1. oktober 2018 tas den såkalte “kjøttavgiften” vekk.

Bak denne endringen ligger blant annet langvarig arbeid fra de norske hesteorganisasjonenes side. Denne tollfriheten er en del av en avtale som skal stimulere til økt handel mellom EU-landene og Norge.

Avtalen gjelder kun import av hester fra EU. For hester som importeres fra land utenfor EU, vil det fortsatt gjelde en tollavgift på 5000 kroner (samt moms).

Det er viktig å være klar over at selv om denne tollsatsen forsvinner, så må man fortsatt betale merverdiavgift når man importerer hest til Norge.

Landbruksdirektoratet opplyser videre at avtalen Norge har hatt med Island i mange år om å importere inntil 200 islandshester tollfritt hvert år vil fortsette som før siden Island ikke er medlem av EU. For å få andel av denne tollkvoten, må man søke Landbruksdirektoratet i god tid før import.

X