Hestekunnskap

Utstyr

Riktig utstyr

Verken hestens eller rytterens utstyr behøver å være av det mest kostbare slaget, men det må være tilpasset, riktig størrelse, helt og sikkert.

Når det gjelder rytterens sikkerhetsutstyr må det oppfylle sikkerhetskrav og forskrifter i Norge. Et av kravene er at det skal være CE-merket. Gjennom CE-merkingen bekrefter produsent eller importør at produktet oppfyller alle grunnleggende helse- og sikkerhetskrav som EU stiller for denne produktgruppen. Produsenten skal selv CE-merke produktet. Merkingen skal være godt synlig, lettlest og holdbar for bruk.

KUNNSKAP_45

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som er “ansvarlig” for ordningen i Norge.
For mer informasjon, se linker nedenfor:

http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Produkter-og-tjenester/CE-merking1/
http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Produkter-og-tjenester/Personlig-verneutstyr1/ 

X