Hestekunnskap

Bom og kavalettarbeid

Bommer og opphøyde bommer (kavaletter) er et godt alternativ til variert trening. Ved å ri over bommer og kavaletter får både hest og rytter trent sin balanse, og ved å variere avstandene mellom bommene kan man variere antall steg. Bommer er bra for koordinasjonen til hesten, spesielt hvis man har flere bommer etter hverandre. Hesten må da hele tiden tenke for å plassere beina riktig. Bomarbeid er også flott for å finne og forbedre takt og balanse.

Om man vil øke vanskelighetsgraden kan man ri kavaletter. Da er bommene litt opphøyd over bakken, slik at hesten er nødt til å løfte beina litt høyere enn den må over vanlige bommer. I tillegg til å være en god variasjon kan bommer og kavaletter være en god hjelp til å forbedre øvelser for alle typer hester. Når man legger ut bommer og kavaletter skal hesten tenke og plassere beina selv, men det er viktig at avstandene mellom er riktig.

X