Hestekunnskap

Krav til transporten

Bestemmelser om transport av dyr er gitt i to forskrifter under Dyrevelferdsloven. Mattilsynet har laget en egen artikkel om emnet på sine hjemmesider: ”Hvilke regler gjelder for transport av hest?”.

Bestemmelser om transport av hest er fastsatt i forskrifter for levende dyr, som er hjemlet i dyrevernloven. Forskriften er under stadig oppdatering blant annet som følge av EØS-avtalen. Mattilsynet er håndhevende myndighet. Dette er en omfattende forskrift, og den omhandler ulike sider ved transportering av dyr generelt og hest spesielt.

Her følger noen viktige punkter:

  1. Transportmiddelet må være tilpasset transport av hest, og hesten må være beskyttet mot kulde og varme, og mot å skade seg. God ventilasjon er viktig.
  2. Transportmiddelet må være tydelig merket med for eksempel ”Dyretransport” eller ”Hestetransport” for å angi at det kan inneholde levende dyr
  3. Gulvet i transporten skal være helt og ikke glatt og det skal benyttes strø
  4. Ved næringsmessig transport må sjåføren ha eget kompetansebevis. Ved næringsmessig transport der reisen varer mer enn åtte timer, gjelder ekstra krav til transportmiddelet, til fôring og vanning og til pauser.
  5. Hesten må få mulighet til å drikke med jevne mellomrom
  6. Høydrektige hopper og nyfødte føll skal ikke transporteres innenfor 35 dager før/etter følling.

Før hver eneste tur må du kontrollere at transportens bremser og lys virker som de skal. Er bilen lovlig for hengeren du benytter? Sammenlign hengerens vekt med bilens vognkort, der finner du hvor stor vekt bilen har lov til å trekke. Hvis du ikke følger lovene og trekker en for tung henger, kan det bli både farlig og dyrt.

Merk!

Det er brukeren av kjøretøyet som har ansvaret for at hestehengeren/ transporten er i forskriftsmessig og forsvarlig stand. Det er meget viktig at du som sjåfør sjekker at hengeren eller transporten er i orden før du skal ut på tur. Husk at vognkortet skal være med.

Førerkort

KUNNSKAP_3Førerkort klasse B gir deg rett til å kjøre bil som har en tillatt totalvekt på inntil 3500 kg, plass til maksimalt 8 personer i tillegg til føreren, pluss en henger på 750 kg. Man kan også kjøre en bil på under 3500 kg, pluss en henger som til sammen har en tillatt totalvekt på maksimalt 3500 kg. Tilhengerens tillatte totalvekt skal ikke overstige bilens egenvekt. De fleste hestehengere har en tillatt totalvekt på 2000 kg eller mer. Dette betyr at du må utvide sertifikatet ditt til B+E for å kjøre lovlig. Ytterligere utvidelse av sertifikatet er nødvendig dersom du skal kjøre tyngre biler eller store hestetransporter.

Førerkortforskriftene har forandret seg flere ganger i løpet av de siste årene, og det er viktig at du selv følger med på eventuelle nye endringer her. Dersom du er usikker på om du kan trekke hestehenger med det sertifikatet du har, ta kontakt med Statens vegvesen – Biltilsynet. Du kan også ta direkte kontakt med en kjøreskole for å få informasjon om hvilke regler som gjelder, og hva du må gjøre for å utvide sertifikatet.

X