Hestekunnskap

Import og eksport av hest

Import og eksport av hest, og midlertidige opphold med hest i utlandet er vanlig i dagens hestesport. Det både selges og kjøpes hester over landegrenser, og mange drar også med hesten sin til utlandet for å trene eller starte stevner. Når man skal frakte hest over landegrensene er det viktig å vite hvilke lover og regler som gjelder.

Identifikasjonsdokument og regler
Ved import og eksport av hest, er det krav om at hesten skal ha et gyldig hestepass eller (annet identifikasjonsdokument for hester fra tredjeland som ikke har pass). Tredjeland er land som er utenfor EU/EØS området. Hesten skal også ha en helseattest utfylt av en offentlig veterinær i avsenderlandet. Det er ulike regler som gjelder for innførsel av hester fra EØS området og import av hester fra tredjeland.

Det er ulike regler som gjelder for innførsel av hester fra EØS området og import av hester fra tredjeland

Reglene for flytting av hester innen EU/EØS, er felles. Hvis man skal eksportere hester til tredjeland må man ta kontakt med de myndighetene i det landet man skal reise til for å få undersøkt hvilke dyrehelsemessige bestemmelser som gjelder. Dersom man skal transportere hesten gjennom flere land, må regelverket for hvert av disse landene undersøkes nærmere.

Hvorfor har vi regelverk for import og eksport?
Regelverket for import og eksport av dyr er laget for å forebygge spredning av smittsomme dyresykdommer. Det er viktig at man setter seg inn i regelverket for å forhindre at smittede og syke dyr blir flyttet mellom landene. Det er viktig at man som hesteeier kjenner til regelverket, slik at man ikke får problemer ved grensepassering fordi man ikke har pass eller gyldig helseattest til hesten.

I dag er det et gebyr på 390 kroner for å få utstedt helseattest. Dette er regulert gjennom ”Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet”. For andre kostnader relatert til toll, må man søke kontroll hos tollmyndighetene.

Det er viktig at man setter seg inn i regelverket for å forhindre at smittede og syke dyr blir flyttet mellom landene.

 

Trykk her for å lese mer om transport av hest til utlandet.

Kilder: Mattilsynet og Norges rytterforbund

X