Hestekunnskap

Oppbinding

Slik binder du opp hesten

Det er tid for den daglige strigling og pussing av hesten. Før du starter er det viktig at du binder opp hesten, slik at den ikke kan skade verken deg eller seg selv.

Ved all håndtering og stell skal hesten stå bundet opp, eller holdes av en annen person. Stelling av hesten skal foregå på en dertil egnet plass eller i hesteboksen. Dersom hesten står i boksen, begynner du med å feste leietauet til grimen. Åpne boksdøren, bli stående og lokk hesten til døren, på den måten unngår du å bli stengt inne mellom hesten og veggen. Sett på grimen mens du står mellom hesten og boksdøren, og bind deretter hesten opp eller lei den ut av boksen.

Tauene som du binder opp hesten med på stelleplassen, skal være festet ca 250 cm fra gulvet. Hvis hesten din ikke er vant til å bindes, kan du benytte en sikkerhetsløkke/-snor mellom leietauet og ringen i veggen, slik at hesten lett kommer løs dersom den skulle bli redd og kaste på seg. Selv om hesten din er vant til å stå bundet, skal du knyte tauene slik at du får opp knutene kun ved hjelp av et rykk. Benytt en sikkerhetsknute som er lett å løsne ved å trekke i den frie enden av tauet.

Det bør monteres en ring for oppbinding av hesten midt på boksens bortre vegg, ca 160 cm fra gulvet. Der kan du binde opp hesten med et kort leietau (ca 30 cm langt), for at den ikke skal kunne sette seg fast og få leietauet rundt hodet. Du må aldri binde hesten i gitteret/spilene i boksen eller i boksdøren. Hester som er salet på skal alltid være under oppsikt.

Ta av og på dekken

Begynn med å løsne dekkenet bakfra ved å løsne bensnorer dersom dekkenet er utstyrt med det. Så fortsetter du med å løsne bukgjordene. Til sist åpner du bogspennene. Det er bogspennene som sørger for at dekkenet ligger på plass og ikke glir bakover.

Når du tar på dekkenet skal du aldri ”kaste” på dekkenet, ettersom det kan skremme hesten. Hold dekkenet i riktig posisjon og legg det rolig over hestens rygg. Så begynner du med å feste bogspennene, deretter fortsetter du med bukgjordene og avslutter med evt bensnører.

X