Hestekunnskap

Trivselsregler i stallen

Det finnes regler i alle staller. Reglene er til for at både vi og våre firbente venner skal trives.

Reglene kan variere en del, men det finnes noen som gjelder overalt:

  • Støy og løping hører ikke hjemme i stallen. Hester har krav på ro og fred
  • Hold orden på dine egne ting og hestens utstyr
  • Unngå i størst mulig grad å feie, møkke og kaste ned høy fra høyloftet når hestene står inne
  • Hold boksdøren stengt og bind opp hesten når du steller den. Selv om hesten din pleier å stå stille, kan det fort oppstå noe uforutsett og ulykken kan være ute. En løs hest kan lett skade både seg selv og andre
  • Røyking er forbudt både i stallen, og i direkte tilknytning til stallen
  • Hunder bør være i bånd og under oppsikt
  • Det er også lurt å ha en sjekkliste over rutinene som gjelder i stallen. Spesielt dersom det er mange som hjelper til med de daglige gjøremålene. Dette gjelder også med hensyn til håndtering av hestene
  • En tavle, eller oppslag, med opplysninger for nødssituasjoner med blant annet nødnummer, stallens navn og adresse, telefonnummer til kontaktveterinær og hovslager
  • En tavle der man kan skrive hyggelig meldinger til sine stallkamerater kan være positivt
X