Hestekunnskap

Daglig rengjøring hos hesten

Det lukter vondt og luften blir dårlig, dersom gjødsel og urin blir liggende igjen i boksen/spiltauet. Ammoniakkdamp irriterer også luftveiene. Derfor er det viktig å gjøre rent hos hesten hver dag. Vannbøtter/vannkar og fôrkrybber bør også regjøres jevnlig.

En hest urinerer 5-10 ganger i døgnet og har avføring 10-15 ganger. Følg med på hvordan avføringen ser ut når du gjør rent hos hesten. Er avføringen løs? Har hesten spist opp fôret sitt? Er det våtere enn vanlig i boksen? Ved den daglige rengjøringen har du mulighet til å oppdage tegn på sykdom eller skade hos hesten. Husk at en hest som går løs i boksen, er en åpenbar sikkerhetsrisiko når du gjør rent, i tillegg til at det forstyrrer arbeidet. Bind derfor alltid opp hesten.

Hva trenger du av redskap når du gjør rent hos hesten?

Trillebår
Greip, som finnes i flere ulike modeller
Skuffe
Kost

Husk at redskapene alltid må plasseres og oppbevares slik at hesten ikke kan skade seg på dem.

Forskjellige typer strø
Det finnes flere forskjellige typer strø som kan benyttes hos hesten. Det absolutt mest vanlige her i Norge er sagflis, men halm, spon, torvstrø og papir kan også brukes.

Sagflis/spon. Husk at flisen/sponet skal være fritt for støv og kjemikalier. Sagflis/spon har god evne til å binde fuktighet. For at det skal være bekvemt å ligge på for hesten, bør det være et minst 15 cm tykt lag. Sagflis og spon kan kjøpes i løs vekt eller i baller.

Halm har ikke like god sugeevne som sagflis/spon, men hesten kan plukke og småspise av underlaget som sysselsetting når den står på stallen. Det er imidlertid uhyre viktig at halmen er av god kvalitet. Halmen skal lukte friskt og være støvfri.

Torvstrø kan kjøpes i komprimerte plastforpakninger, eller i kontainere. Det blir ganske mørkt i stallen av torvstrø, men utover det er torv et godt egnet strø, som støver og lukter lite. Torv holder svært godt på fuktighet, og er derfor godt egnet dersom man ønsker å lage matte/talle.

Papir er et nesten støvfritt strø, som kan benyttes for hester med alvorlige luftveisproblemer.

Rengjøring av stallen
Hele stallen skal vaskes ned og rengjøres grundig minst én gang i året. Dette gjøres fortrinnsvis om sommeren når hestene er mye ute og stallen har mulighet for å tørke hurtig. Dersom stallen gjøres ren for å hindre smittespredning, må den selvsagt også desinfiseres. Husk at det ikke bare er den synlige skitten som skal bort.

X