Hestekunnskap

Boks og spiltau

I en stall kan hesten enten stå på boks eller i spiltau. Forskrift om velferd for hest setter krav til utforming av stallen. Det finnes også retningslinjer med mål for bokser og spiltau, se blant annet Mattilsynets retningslinjer.

Spiltau
Dersom hesten står på spiltau, skal den være bundet med et tau som løper gjennom en metallring som er festet i veggen foran hesten. Den ene enden på tauet skal festes i hestens grime (evt. halsrem), den andre enden festes i en kloss av tre eller gummi som hindrer at tauet henger i en bue, uten å stramme i grimen. Tauet skal være så langt at hesten kan ligge med hodet hvilende mot underlaget. Tauet bør festes til grimen med sikkerhetskrok som kan løses ut i tilfelle hesten henger seg opp.

Spiltauet skal være så bredt og langt at hesten kan ligge rett ut flatsides uten å måtte bruke stallgangen, men ikke så bredt at hesten kan snu seg eller stå på tvers mens den er bundet. I spiltauets bakkant bør det være en 10 cm høy terskel. På den måten kan man få jevnt underlag med strø over det hele.

Boks
Dersom hesten din er oppstallet i boks, er den ikke bundet og kan bevege seg fritt i boksen. Boksen skal være så stor at hesten kan legge og reise seg og snu seg rundt uten problemer. Det finnes flere varianter av boksdører. Det må ikke være åpninger mot gulvet og sidene som hesten kan sette seg fast i, og døren må være høy nok til at hesten ikke kan komme seg ut. Vær nøye med at boksdøren går i lås når du stenger den, slik at hesten ikke kan få den opp på egen hånd. Husk at boksdøren alltid må kunne åpnes fra innsiden. Døren skal være minst 1,20 m bred, og åpningen må være slik at hesten ikke kan sette seg fast eller skade seg når den går inn i eller ut av boksen.

Håndtering av hesten i boksen
Hvis hesten står uten grime, fester du først leietauet til grimen. Så åpner du boksdøren og lokker hesten til deg, slik at du unngår å bli presset eller stengt inne mellom hesten og veggen, og hesten ikke kan slippe ut. Legg grimen på hesten, eller fest leietauet til grimen hesten har på seg, mens du står mellom hesten og boksdøren. Nå kan du binde opp hesten i boksen, eller leie den ut. Når du skal ta hesten inn i boksen, skal du gå først inn. Pass på at hele hesten er inne i boksen før du snur den. Du slipper hesten først når du står mellom hesten og boksdøren.

Tilgang på vann og fôr
Boksen eller spiltauet skal være utstyrt med drikkekar eller vannbøtte og krybbe til kraftfôret. Hesten skal ha god tilgang på friskt drikkevann og må få drikke seg utørst minst to ganger pr dag, men oftere når temperatur, bruk, amming eller andre forhold tilsier det. Hester drikker mye vann på kort tid, og man risikerer at de ikke drikker nok dersom vannet renner for sakte. Drikkekar bør derfor gi 8-10 liter vann pr minutt. Pass på å rengjøre drikkekar og/eller vannbøtter når du gjør rent i boksen/spiltauet. Snø kan ikke erstatte drikkevann.

 

X