Hestekunnskap

Andre rom i stallen

Det er behov for flere rom i en stall enn stallgangen og hesteboksene/spiltauene. Av både praktiske og hygieniske grunner bør det finnes toalett, vaskekum med varmt og kaldt rennende vann, og kanskje også et omkledningsrom med dusj. Kommer du direkte fra jobb eller skole, er det praktisk om det finnes et sted å skifte i stallen. Vaskemuligheter er spesielt viktig for å hindre smittespredning hvis du har veterinær på besøk, eller det er syke hester på stallen.

Fôrkammeret
Det er viktig å oppbevare kraftfôret i et atskilt og stengt rom. Det finnes alltid en risiko for at en hest kan komme seg løs i løpet av natten, og er fôrkammeret stengt, unngår du faren for at hesten får tilgang på store mengder kraftfôr. For mye kraftfôr kan føre til at hesten får kolikk og forfangenthet. I mange staller gjøres fôr-rasjonene klare på forhånd. Da er det viktig at man både har en praktisk rutine for dette og en sikker måte å oppbevare fôret på, og at det ikke finnes noen tvil om hvilken fôr-rasjon som skal til hvilken hest. Dette er spesielt viktig dersom hesten får medisiner gjennom fôret. Fôrkammeret må holdes rent for fôrrester, og kraftfôret bør oppbevares i lukkede kar for ikke å tiltrekke mus, rotter og fugler. Alt fôr skal oppbevares tørt og kjølig under jevn temperatur.

Vaskeplassen
Vaskeplassen/vaskespiltet skal være egnet til helårsbruk, og bør derfor være innendørs. Vaskeplassen skal ha avrenning og sluk, slik at vannet renner lett ut og gulvet tørker raskt. Dersom vaskeplassen også benyttes ved undervisning, stell eller veterinærbesøk, er det viktig at belysningen er god, at plassen er stor nok, og at det er mulig å binde opp hesten på en sikkert måte. Kraner og eventuell varmtvannsbereder skal plasseres og om nødvendig beskyttes slik at hestene ikke kan skade seg.

Salrommet
Alle som har hest, vet hvordan utstyr fort hoper seg opp, og man kan lett miste oversikten. Derfor er det et godt råd å ikke anskaffe mer enn man faktisk har bruk for, og alt må ha sin faste plass så det ikke blir rotete. Det er en fordel om hver hest har sitt eget skap i salrommet, gjerne låsbart. Saler henges på salhengere, gjerne med knagger til hodelag etc dersom dette ikke oppbevares i skap.

Døren til salrommet bør kunne låses. Det er utstyr for store verdier som befinner seg der. Lås også gjerne fast salen med spesiallås for salhengere. Det er viktig at salrommet er tørt og luftig. Fuktig utstyr må kunne tørke.

Det er viktig at du holder hestens utstyr rent og helt – en viktig stallsyssel. Slitt saltøy kan være farlig å bruke, mens skittent utstyr kan skade hesten. Dessuten øker holdbarheten på utstyret betraktelig hvis det stelles og holdes rent. Salunderlag må vaskes, og lærtøy rengjøres og smøres. Det bør være knagger til hodelag og salbukk å stelle salen på i salrommet, eller et annet egnet sted, og du trenger salsåpe og svamper i tillegg til lærfett eller lærolje.
Våte dekken har ingenting i salrommet å gjøre, ettersom saler, hodelag og annet utstyr av lær ikke har godt av fuktig luft.

X