Hestekunnskap

Forsikringer

Barneidrettsforsikring
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret. Mer informasjon på NIFs hjemmesider.

Skade i utlandet
Med rytterforsikring gjennom rytterlisens i NRYF (“Ulykkesforsikring – lisensierte ryttere”) se under, er du forsikret også i utlandet.

Ved skade ringer du +47 815 00 818 – Ifs skadesenter har åpent 24 timer i døgnet.
Polisenummeret er 2314528.

Ulykkesforsikring – lisensierte ryttere
Norges Rytterforbund har gjennom sitt samarbeid med If, tilbud om ulykkesforsikring for lisensierte ryttere.

Ulykkesforsikring – medlemmer
Norges Rytterforbund har pr. i dag ingen kollektiv ulykkesforsikring for medlemmer av rideklubber tilsluttet Norges Rytterforbund. Det er imidlertid mulig for alle medlemmer, uavhengig av om man har lisens eller ikke, å løse en ulykkesforsikring. Vilkårene er de samme som nevnt under ulykkesforsikring for lisensierte ryttere, og de finner du her. Premien for denne forsikringen er kr. 320,- pr. år. Beløpet betales inn til Norges Rytterforbund, 0840 Oslo, på kontonr. 7874.06.90077. Innbetalingen merkes ”Ulykkesforsikring”, samt navn, fødselsdato, adresse på medlemmet og klubbens navn.

Vær oppmerksom på at disse ordningene har lave forsikringssummer og begrenset gyldighetsområde. Individuelle forsikringer må derfor lages i tillegg for å få nødvendig forsikringsdekning.

Ansvarsforsikring – klubb og krets
Norges Rytterforbund har gjennom avtale med Gjensidige en ansvarsforsikring for klubber og kretser tilsluttet Norges Rytterforbund. Forsikringen gjelder arrangement som gjennomføres av klubber og lag tilsluttet Norges Rytterforbund.

Hesteforsikring
Agria Dyreforsikring har forsikring for alle typer hester. Er du medlem i en rideklubb, får du 5% rabatt på dine hesteforsikringer i Agria.

Ulykkesforsikring for teknisk personell
NRYF har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for teknisk personell hos If gjeldende fra 1. juli 2009.
Forsikringen dekker følgende:

  • Ulykke – død: gjelder ulykkesskade som rammer den forsikrede under arbeid samt på direkte vei til og fra arbeidssted. Forsikringssum/beregningsgrunnlag: kr. 100.000.
  • Ulykke – medisinsk invaliditet: gjelder ulykkesskade som rammer den forsikrede under arbeid samt på direkte vei til og fra arbeidssted. Forsikringssum/beregningsgrunnlag: kr. 300.000.

Behandlingsutgifter: utgifter til lege- og tannlegebehandling dekkes av ulykkesforsikringen inntil 5 % av forsikringssummen for medisinsk invaliditet. Dersom legen foreskriver kiropraktorbehandling eller fysioterapi, dekkes dette også. Det dekkes ikke behandling hos leger/sykehus som ikke har offentlig støtte. Dersom forsikrede ikke er medlem av norsk folketrygd, erstattes bare den delen av behandlingsutgiftene som trygden ikke hadde dekket.

X