Hestekunnskap

Brann

Redde – melde – slukke

Hvis det skulle begynne å brenne
Det er viktig at stallen er forberedt på ulykker som brann med hensyn til brannsvarslingsutstyr, brannslukning etc. og at det arrangeres jevnlige brannøvelser, slik at alle som ferdes i stallen vet hva de skal gjøre dersom katastrofen oppstår.

Redde

  • Redd folk og dyr som er i umiddelbar fare
  • Om mulig tas hester og eventuelt andre dyr ut fra stallen på samme måte som vanlig. Husk at hester er vanedyr
  • Før hestene inn i luftegårder/paddocker, eller bind dem opp langt unna stallen. Risikoen for at løse hester løper tilbake til stallen er stor.
  • Alle menneskene samles på et avtalt samlingspunkt.

Melde fra
Ring brannvesenets nødnummer 110 og meddel kortfattet:

  • Hvor det brenner, adresse etc.
  • Om mennesker eller dyr er innestengt
  • Hvem som ringer.

Slukke
Et mindre branntilløp kan i noen tilfeller slukkes ved hjelp av et ullteppe. Men husk at klær av syntetiske fibre og også bomull ikke må brukes, de kan være lett antennelige og brenne opp. Dersom det ikke finnes ullpledd tilgjengelig, bruker du vann og/eller slukningsutstyr som skal finnes i stallen. Det er viktig at alle vet hvor brannslukningsutstyret finnes, og hvordan det brukes før ulykken er ute. Hold derfor jevnlige brannøvelser.

Brannøvelse – vær forberedt

  • Du og hestene må kjenne utgangene/nødutgangene.
  • Alle nødutganger og andre utganger må holdes frie, og ingen dører må blokkeres av rot eller gjenstander.
  • Brannslukningsutstyr, -varslere og -redskaper må være på plass og i orden. De må også være lette å komme til, ikke blokkeres på noen måte. Brannslukningsutstyr skal sjekkes kontinuerlig. Kontroller at slanger er hele, at brannslukningsapparatet er rent og at trykket er korrekt. Pulverapparater skal snus opp-ned et par ganger for at pulveret ikke skal pakke seg i bunnen.
X