Hestekunnskap

Når ulykken er ute

Når ulykken er ute  

KUNNSKAP_39

Det er ikke alltid hest og rytter kommer hjem samtidig

En utdannet hest med godt gemytt er i seg selv den beste sikkerhetsfaktor både når det gjelder håndtering av hest og under riding. Men man kan aldri forutse en hests reaksjoner i enhver sammenheng, for derved å kunne forhindre enhver ulykke.

Mange ”unødvendige” ulykker kunne vært forhindret dersom man alltid sørget for å opptre konsekvent. Hester er vanedyr, og så lenge de befinner seg i kjente situasjoner i et kjent, uforandret miljø, vil hesten opptre sikkert. Det er i uventede situasjoner hesten kan oppføre seg uforutsigbart, og det er da ulykker skjer. Derfor er det viktig at all håndtering av hest skjer innenfor faste rutiner. Regler og rutiner er til for sikkerheten, og skal tilpasses hver enkelt hest.

Ring 113
Dersom du ringer 113 (medisinsk hjelp) er det viktig at du forsøker å beholde roen, og er forberedt på å svare på spørsmål som:

 • Hva har hendt?
 • Hvor befinner den forulykkede seg?
 • Hvem er det som ringer?
 •  Hvilke typer skade gjelder det?

Viktig informasjon som skal finnes lett tilgjengelig i stallen, gjerne på en tavle eller oppslag:

 • Stallens eller gårdens navn og adresse
 • Kort veibeskrivelse til stallen
 • Brannslukningsutstyr – hvor er det og hvordan brukes det
 • Antall hester i stallen
 • Nødtelefonnummer
 •      110 Brann
 •      112 Politi
 •      113 Medisinsk hjelp
 • Telefonnummer til eier/ansvarlig person
 • Telefonnummer til veterinær
 • Situasjonsplan over stallen – dvs en skisse over stallen, hestene og dører og rømningsveier
X