Hestekunnskap

Sommerbeitet

De fleste hester har godt av å være på sommerbeite en periode for å hvile og gresse. Beitesesongen i Norge strekker seg fra mai til august/september. Alle hester som skal gå på samme beite bør slippes samtidig, slik at de får gjort opp rangordningen fra begynnelsen av. Dersom hesten er skodd på bakbena, skal disse skoene fjernes før man slipper ut hesten på sommerbeitet.

Det er helt fint at hesten er ute døgnet rundt når den går på beite. Du kan ri selv om hesten går ute, men avpass treningen til hestens dagsform. Endel hester er ømfintlige for insektstikk, og kan av den grunn ha behov for å være inne om natten. Ikke glem at hestens man, hale og beskyttelseshår beskytter mot insekter, så ikke klipp eller vask hesten før beitet.

Før du slipper hesten på gressbeite må den venne seg til friskt gress. På våren og forsommeren er gresset kraftig og hesten kan få problemer med magen dersom det blir for mye gress på en gang. Det er også større risiko for forfangenhet. I løpet av våren bør derfor hesten leies ute en stund hver dag for å gresse, slik at fordøyelsesapparatet venner seg til det. Fortsett deretter med å ha hesten gående på gressbeite noen timer hver dag, øk deretter antall timer etter hvert, helt til hesten kan gå ute hele dagen/døgnet.

Husk at hesten må ha tilsyn hver dag selv om den går på sommerbeite. Den må også ha friskt vann og tilgang til saltstein. Hesten skal også kunne finne god skygge der det kan være svalende på varme sommerdager.

Gifte vekster
Vær oppmerksom på hva som vokser på beitet, det finnes planter som er giftige for hester. Dersom det er rikelig med gress, vil hesten stort sett velge bort giftige vekster. Se imidlertid opp for bl.a. følgende planter: eik, gullregn, landøyda, belladonna, einstape, lin, barlind, perikum, kjerringrokk, potetgress og soleie i frisk tilstand. Den absolutt mest giftige er barlind, som medfører plutselig død, frøene på gullregn og bærene til belladonnaurten er også svært giftige. Sjekk beitet regelmessig for giftige planter, og dersom du finner noen, er det best å grave dem opp og brenne dem. Ikke bruk sprøytemidler bl.a. fordi du da må vente flere uker før beitet kan brukes igjen.

Hva slags gjerde skal jeg benytte?
Uansett hvilket beite det gjelder skal gjerdet alltid være helt og uten skader, solid bygget og høyt nok til at hesten ikke fristet til å hoppe over. Det er også viktig at gjerdet synes godt. Det vanligste er tre- eller plastgjerde og elektrisk gjerde. Elektriske gjerder skal være utstyrt med sikkerhetskoblinger som løser ut dersom hesten skulle sette seg fast i det. Piggtråd er forbudt.

Et sikkert gjerde er et helt, uskadet gjerde. En slak eller løs tråd kan lett forårsake en ulykke, akkurat som et dårlig tregjerde kan. En annen risiko på beitet er ting hesten kan skade seg på. Dersom det finnes farlige områder, der hesten kan skade seg, skal disse gjerdes inn, for eksempel glatte steinpartier, spisse steiner eller myrlendt mark.

X