Hestekunnskap

Sikkerhet i paddock og luftegård

En sikker og tydelig leder skaper en trygg og tillitsfull hest. Du skal alltid være nøye med å leie hesten på riktig måte. Først og fremst skal hesten alltid være utstyrt med grime og leietau, uansett hvor kort vei den skal leies.
Er du det minste usikker på hvilken kontroll du har over hesten, når det for eksempel blåser kraftig eller det er mye folk og leven rundt, skal du bruke et leietau med kjetting eller hodelag. Føler du deg fortsatt usikker, skal du be en erfaren person om hjelp.

Når du leier en hest skal du ha på deg egnede sko, hansker og hjelm. Surr aldri leietauet rundt hånden eller armen, og pass på fingrene. Hold leietauet, eller tøylene dersom du benytter hodelag, i høyre hånd litt ut fra hestens hode. I venstre hånd holder du enden av leietauet eller tøylene slik at de ikke henger og slenger rundt dine eller hestens ben. Gå på hestens venstre side når du leier den. Når du vender hesten gjøres det mot høyre, med andre ord fra deg. Dette er stikk motsatt av hva du gjør i boksen eller spiltauet, der snur du hesten mot deg for ikke å bli klemt mot veggen.

Gode tips ved inn- og utslipp
For å leie hesten på en trygg måte, må du vite hva du gjør i ulike situasjoner. Det er forskjell på å leie en hest inn i luftegården, flere hester på en gang eller leie en hest inn på et beite der det allerede går en eller flere hester. Her får du noen tips.

Når du leier én hest til luftegården
Vær alltid nøye med at grinden eller porten til luftegården er ordentlig åpen før du leier inn hesten. Dersom luftegården har elektrisk gjerde, er det viktig at du legger trådene godt til side, slik at hesten ikke kan tråkke på dem og få støt. Hvis luftegården har skyvbare bord, må disse være skjøvet helt til side så hesten ikke kan sette seg fast. Passer åpningen til luftegården eller paddocken helt, snu deretter hesten og lukk grinden helt med eltråden eller porten. Du skal fortsatt holde hesten i leietauet og være oppmerksom. Deretter går du litt inn i luftegården før du slipper den. Gå deretter ut av luftegården og steng ordentlig etter deg.

Når flere hester skal slippes samtidig
Hester har et sterkt flokkinstinkt, det merkes ekstra godt når de slippes i luftegården eller på beite. Det kan bli uro dersom flere hester skal slippes samtidig, dersom det ikke gjøres på riktig måte. Gjør det på en tryggest mulig måte: Lei hestene på rekke et stykke inn på beitet, sistemann stenger porten eller grinden. Snu hestene mot åpningen og still dere opp ved siden av hverandre, det skal være minst en hestelengdes avstand mellom hestene. Ha øyekontakt med hverandre, løsne leietauene samtidig og gå bort fra hestene. Hold nøye oppsikt med hestene, slik at ingen blir løpt ned.

Når du skal slippe en hest på beite der det allerede er flere hester
Aller helst bør dere være to som hjelper hverandre med å slippe hesten. Den ene tar seg av porten eller grinden mens den andre slipper hesten. Dersom du er alene bør du gjøre det på følgende måte: Løsne leietauet fra grimen, men træ leietauet rundt grimens sidestykke. Hold begge ender av leietauet mens du åpner porten. Når hesten er på vei inn i luftegården holder du kun rundt den ene enden av tauet, slik at den andre tauenden glir løs fra grimen. Dersom hesten skulle hoppe til eller begynne å løpe, behøver du derfor ikke være redd for at du ikke rekker å løsne leietauet eller at hesten løper av gårde med leietauet hengende fast i grimen. Du blir stående igjen ved porten og ser etter hesten, samtidig som du fortsatt holder leietauet i hånden. Hesten kan løpe av gårde inn på beitet uten at du er i veien.

Ta hesten inn fra beitet
Vær like nøye når du skal ta hesten inn som når du slipper den ut. Åpne porten helt, slik at hesten ikke føler seg skviset eller at det er for trangt for den, da kan den kaste seg gjennom åpningen og skade både deg og seg selv. Noen hester liker ikke den tikkende lyden fra elektriske gjerder, og kan bli redde når du henger eltrådene opp. Dersom dere tar inn mange hester på en gang, skal alle hestene ha leietauet på før dere åpner porten. Lei hestene i riktig rekkefølge; hesten som er leder i flokken vil ikke gå etter den med lavest rang. Hvis ikke alle hestene skal inn, men du for eksempel bare skal hente din egen hest, bør du be om hjelp slik at dere er minst to personer til å åpne, lukke og leie ut hesten.

Hilse på hester på beitet
De fleste hester synes at vi mennesker er hyggelig selskap, og kommer derfor gjerne for å hilse når du går inn i luftegården. I luftegården er det imidlertid hestenes egen rangordning som gjelder. Du kan lett komme i klem mellom hester dersom det skulle oppstå uro i flokken. For ikke å bli skadet, er det derfor viktig at du tenker på følgende:

  • Ikke ta med deg noen godbit, du kan lett komme i klem mellom to hester som slåss om den.
  • Sett deg aldri på huk foran hesten.
  • Følg med på hestenes reaksjoner. Dersom det virker som det kan bli uro eller slåssing, går du rolig ut fra luftegården.
  • Gå aldri inn til hester du ikke kjenner, spør alltid eieren om lov først.

Fôring i luftegården
Dersom flere hester går sammen på beitet eller i luftegården og de skal fôres med grovfôr, er det viktig at det er god avstand mellom fôrhaugene. Legg gjerne ut flere hauger enn det er hester i luftegården. Det er sikrest på denne måten. Pass også på at fôringsplassene er rene og tørre.

Atskilte luftegårder
Hopper og vallaker kan godt gå sammen i luftegården, men vanligvis er det roligere når de går hver for seg. Enkelte vallaker har nemlig en tendens til å oppvarte sine favoritthopper, og dette kan føre til bråk.

X