Hestekunnskap

La hesten være hest

Et viktig aspekt i all omgang med hesten er sikkerhet – din egen, hestens og omgivelsenes. Å ri eller håndtere hester er ikke farlig så lenge du gjør det på riktig måte.

Det å tenke sikkerhet må gjennomsyre all håndtering og omgang med hesten. I bunn og grunn handler sikkerhet stort sett om å forstå hvordan hesten oppfører seg og reagerer i ulike situasjoner. Når du er i stand til å ”lese hesten” og vet hva som virker skremmende og hva som gjør den trygg, da er du kommet et stykke på vei, og du vil naturlig gjøre ting på rett måte. Til og med når det gjelder ting du til å begynne med oppfattet som omstendelige og unødig tidkrevende. Å gjøre ting på en sikker måte er alltid best.

Alltid i fokus
Norges Rytterforbund arbeider hele tiden med sikkerheten, dette er et område som alltid er i fokus. Alle aktiviteter i regi av NRYF skal tilrettelegges på en slik måte at sikkerheten settes i høysetet. Videre skal hestens ve og vel settes i sentrum i alt arbeid.

Hva gjør hesten sikker?
En hest som håndteres riktig, er en sikker hest, og oppfatter den våre signaler korrekt, gjør den gjerne som vi ønsker. En hest som har fått en god, rolig og konsekvent behandling, og som har fått lære å lytte til rytterens signaler, blir en trivelig hest. Som ett eksempel må hesten lære å stå stille når du sitter opp eller går av.

Enkelte hester krever mer av deg som håndterer den. Uansett om hesten er utfordrende, engstelig, sint eller er hingstete, må den ikke få rom til å skade verken seg selv, deg eller andre personer og hester i omgivelsene.

Tillit er Alfa og Omega
Skal du ha det morsomt sammen med hesten din, må hesten ha tillit til deg og bli behandlet godt både i stallen og når du rir. Du merker om hesten trives med deg, den blir glad når du kommer, og den hører på deg. Dersom hesten oppfører seg aggressivt, kanskje til og med slår eller biter mot mennesker, kan den ha vært behandlet på en sånn måte at den ikke har tillit til mennesker. Hvis du er redd eller usikker når du holder på med hesten, lærer den raskt at den kan utnytte dette til sin fordel. Plutselig tar hesten kommandoen og bestemmer hva den kan gjøre og ikke gjøre. Da er det på høy tid å be om hjelp av en hestekyndig person som kan hjelpe deg med å få tilbake tilliten mellom deg og hesten.

Dersom du kommer stresset, sint og oppjaget til  stallen, er det et dårlig utgangspunkt for en trivelig stund med hesten. Verken i stallen eller på hesteryggen skal du være irritert. Hesten merker øyeblikkelig at du ikke er som vanlig, og blir nervøs og på vakt – ”hva skal skje nå”? Du kan godt jobbe raskt og effektivt, men ikke være nervøs og stresset. Din sinnsstemning smitter raskt over på hesten.

Straff og belønning
Bruk av straff er ikke bra. Det finnes aldri noen som helst grunn til å straffe hesten for noe den har gjort. Hesten kan ikke forstå at din straff gjelder en handling hesten allerede har utført. En eventuell straff må alltid komme i det øyeblikk hesten utfører den uønskede handlingen. Dersom du benytter vold for å tvinge hesten til å gjøre noe den ikke vil, og i tillegg fremkaller smerte eller redsel hos hesten, er det dyreplageri. Dessuten kan hesten bli enda mer motvillig fordi den vil forbinde situasjonen med ubehag. Hvis hesten ikke gjør som du ber om, skal du heller fundere på hva det kommer av. Kanskje har hesten vondt et sted, du gir kanskje utydelige signaler slik at den ikke forstår hva du vil, den er ikke blitt lært hva signalene betyr, eller den oppfatter kanskje situasjonen som ubehagelig. Spør alltid deg selv om hvorfor hesten reagerer som den gjør.

Arbeid strukturert og målrettet på en vennlig, men bestemt måte, da kommer det til å fungere mye bedre for deg. Når hesten adlyder og gjør som den skal, gir du den ros. Men bestikkelser for å få hesten dit du vil, er ikke det samme som ros. Før hesten får en belønning, skal den ha utført den oppgaven du ba om. Rosen må komme rett etter utført prestasjon for at hesten skal forstå sammenhengen. Hesten kan belønnes på flere forskjellige måter. Du tenker kanskje først og fremst på et eple eller en gulrot, men en klapp på halsen og en rosende stemme opplever hesten som positivt, og slik ros kan lett gis med det samme.

 

X