Grener

Grenutvalg (GU-V)

ReportasjeGrenutvalgene (GU) er NRYFs faginstans overfor utøvere, teknisk fagpersonell og skal for øvrig ivareta utvikling og styring av sin gren, avgrenset mot landslagsledelsens ansvarsområde. GU skal ivareta god informasjon og kommunikasjon med de aktive, og for øvrig bidra til å skape et godt miljø.

Mandat for Grenutvalg Voltige (GU-V)

Maria Cassandra Housken  guvoltige@hotmail.com
 Ingeborg Bjerregaard
 Lilly Weldingh
 Emilie Meyer Christensen
 Frauke Hammer
Hanne Haaland Sandnes
X