Grener

Kvalifisering

Kvalifiseringskrav i aldersbestemte klasser

Foto: Roger Svalsrød

Foto: Roger Svalsrød

Norges Rytterforbund minner om at det for ryttere under 18 år er ansvarlig person (for definisjon, se KR I §125) som har ansvar for at en ekvipasje Dette er feil. Ansvarlig person er bare ansvarlig for hesten. er kvalifisert til klassene der vedkommende stiller til start. Kvalifiseringsreglene kan leses i sin helhet i KR II §258. Vi har erfart at mange synes reglene rundt dette er litt tunge å tolke, derfor vil vi utdype hvordan reglene fungerer for rytterne i de aldersbaserte gruppene.

Deltakelse i utlandet For ponnier – ha med internasjonalt ponnimålekort Finnes ikke lenger. Ponnien skal ha nasjonalt målekort (og kan komme til å bli kontrollmålt på stevnet – i alle fall ved FEI-stevner) I Sverige må alle ponnier ha Svensk målekort på alle nasjonale stevner.

§ 258 – Kvalifikasjon
1. Generelle bestemmelser
1.1 Generelle bestemmelser om bl.a. ryttere og hester, herunder aldersgrenser, er gitt i KR I, Kap. 2. Generelle bestemmelser om adgang til stevner, bl.a. om rytterlisens og hestelisens, rytters plikter, antrekk (herunder bruk av sikkerhetshjelm), reklame m.v. er gitt i KR I, Kap. 3. Kravet til rytterlisens følger hovedregelen.
1.2 Generelle bestemmelser om kvalifikasjon er gitt i KR I §126.
2. Spesielle aldersgrenser
2.1 I tillegg til generelle aldersgrenser gitt i KR I §122 gjelder: Rytter må minst oppnå følgende alder i løpet av kalenderåret for å starte i klasser med angitte høyder (hest og ponni):
– Ingen aldersgrense: t.o.m. 1,05 m
– 10 år: t.o.m. 1,10 m
– 11 og 12 år: t.o.m. 1,20 m
– 13,14 og 15 år: t.o.m. 1,40 m
– 16 og 17 år: t.o.m 1,45 m
– 18 år – alle høyder

2.2 Følgende minstealder gjelder for ponni: Klasse MB-P 6 år.
3. Kvalifiserende klasser
3.1 For deltagelse i klasse 1,30 m/MB ponni og høyere f.o.m. D-stevner stevner kreves at ekvipasjen som enhet har gjennomført 2 feilfrie grunnomganger, eller 4 grunnomganger med 4 feilpoeng, eller 2 runder med 4 feil og 1 runde med 0 feil, i klasse ikke mer enn 10 cm lavere enn aktuell klasse, på D-stevne eller høyere.
For klasse 1,45m/VB-P og høyere kan kvalifisering også skje ved at ekvipasjen har gjennomført 2 grunnomganger i klasse inntil 5 cm lavere med maks 4 feilpoeng.
3.2 Følgende ryttere er likevel direkte kvalifisert med alle ponnier/hester: ponnirytter som har gjennomført 2 runder med maks 4 feil og plassering i VA-P
(utskrevet i minst 1,30 m) til start i MB ponni kat I
juniorrytter/ungrytter som har gjennomført 2 runder med maks 4 feil og plassering i 1,40 m til start i 1,30 m
Rytter som er plassert i 1,45 m Grand Prix eller høyere på E-stevne til start i alle klasser.

Se egne kvalifiseringskrav til Norgesmesterskap og Innendørs Norgesmesterskap.

Grener