Grener

Info til stevnearrangører

Teknisk personell liste dommer/banebygger 2018 finner du her.

Teknisk personell liste steward  finner du her.

Forslag stevneinvitasjon Norgesserien 2018 finner du her.

Statutter til Norgesserien 2018 finner du her.

Premiemal for 2017 for D, L og E stevner skal brukes inntil ny premiemal legges på nett etter 1.mars 2018. 

Informasjon til arrangør av L- og E- stevner 2018 finner du her.

Premier og startavgifter L og E stevner 2017 finner du her.

Premier og startavgifter D stevner 2017:
Når denne skal brukes må det legges ut følgende info i stevne informasjon og påmelding:
På D-stevner gjelder: Når påmeldingsfrist har utløpt og antallet per dag ikke er mer enn 60 starter (per dag), kan man ta i bruk ny premie-mal (på D stevner ved færre en 60 starter per dag per arrangør*).
Premier og startavgifter D stevner ved færre en 60 starter per dag 2017 finner du her.

Oversikt bedømmelser KR II finner du her.

 

Grener