Grener

Info til stevnearrangører

Teknisk personell liste 2017 finner du her.

Forslag stevneinvitasjon Norgesserien 2017 finner du her.

Informasjon til arrangør av L- og E- stevner 2017 finner du her.

Premier og startavgifter L og E stevner 2017 finner du her.

Premier og startavgifter D stevner 2017:
Når denne skal brukes må det legges ut følgende info i stevne informasjon og påmelding:
På D-stevner gjelder: Når påmeldingsfrist har utløpt og antallet per dag ikke er mer enn 60 starter (per dag), kan man ta i bruk ny premie-mal (på D stevner ved færre en 60 starter per dag per arrangør*). Også bør det her må det vel være en lenke til malen.
Premier og startavgifter D stevner ved færre en 60 starter per dag 2017 finner du her.

Oversikt bedømmelser KR II finner du her.

A og B stevner

For at Distriktsstevner A ikke skal komme i konflikt med Landsstevner i 2017, er det nå innført et krav om at Distriktsstevner A skal godkjennes på lik linje som Landsstevner.

Det vil ikke være noen endringer i kravet til teknisk personell. Dette vil fortsatt være som et vanlig D-stevne.

Bakgrunnen for endringen

Med denne endringen er det ønskelig å gjøre steget fra D-stevner til L-stevner noe mindre og at det blir mer attraktivt å holde seg litt lenger på D-Stevner, før ryttere tar steget opp til L og E-stevner. I tillegg vil teknisk personell få praksis på ett mellomnivå før de eventuelt blir oppgradert.

Hva betyr det i praksis?

I praksis så betyr dette at forbundet sentralt vil godkjenne disse stevnene og ikke rytterkretsen. Dette er for å hindre konflikter mellom D-stevner A og L-stevner.

Denne endringen er ivaretatt i nye KR I under § 140.

Grener