Grener

Grenutvalg (GU-K)

Foto: Roger Svalsrød

Foto: Roger Svalsrød

Grenutvalgene (GU) er NRYFs faginstans overfor utøvere, teknisk fagpersonell og skal for øvrig ivareta utvikling og styring av sin gren, avgrenset mot landslagsledelsens ansvarsområde.

GU skal ivareta god informasjon og kommunikasjon med de aktive, og for øvrig bidra til å skape et godt miljø.

Mandat for Grenutvalg Kjøring (GU-K)

Navn

Verv

E-post

Telefon

Lene Kragh Grenleder lene@alnaridesenter.no 91865337
Janne Hetle
Trond Syvertsen
Harald  Løtuft
Aud Røhne aud@norumgard.no 97511972
TKK
Odd Rune Vikheim
Geir Anton Nybråten
Marte Sneeggen

Grener