Grener

Dressurprogram FH

FEI har innført nye dressurprogram for funksjonshemmede, som gjelder internasjonalt fra 1. januar 2017. De er nå kommet i norsk oversettelse og gjelder fra 1. mars 2017. Fra denne dato er det KUN de nye programmene som skal benyttes i klasser for FH ryttere.

Legg merke til at programmene har fått nye navn i hht den nye inndelingen i Grad I til V, at flere av dem har fått påført nytt klassenivå, og at alle har fått nytt nummer.
Det blir nå fradrag av %-poeng for feilridning også for FH, mens andre feil koster -2 p per gang.

Grad I:
Grad I novice A 2017 (Skritt LB)
Grad I Novice B 2017 (Skritt LB)
Grad I Team 2017 (Skritt LA)
Grad I Individuell 2017 (Skritt LA)
Grad I Kür 2017 (Skritt LB)

Grad II:
Grad II Novice A 2017 (Trav LB)
Grad II Novice B 2017 (Trav LB)
Grad II Team 2017 (Trav LB)
Grad II Individuell 2017 (Trav LA)
Grad II Kür 2017 (Trav LB)

Grad III:
Grad III Novice A 2017 (Trav LB)
Grad III Novice B 2017 (Trav LB)
Grad III Team 2017 (Trav LA)
Grad III Individuell 2017 (Trav LA)
Grad III Kür 2017 (Trav LA)

Grad IV:
Grad IV Novice A 2017 (Galopp LB)
Grad IV Novice 40 m (Galopp LB) NY 2018!
Grad IV Novice B 2017 (Galopp LB)
Grad IV Team 2017 (Galopp MC)
Grad IV Individuell 2017 (Galopp MC)
Grad IV Kür 2017 (Galopp MC)

Grad V:
Grad V Novice A 2017 (Galopp MC)
Grad V novice 40 m  (Galopp MC) NY 2018
Grad V Novice B 2017 (Galopp MC)
Grad V Team 2017 (Galopp MC)
Grad V Individuell 2017 (Galopp MC)
Grad V Kür 2017 (Galopp MB)

Klasseoppsett for FH-nivåklasser:

FH Nivåklasse 1 (Novise A-Programmer 2017):
Grad I novice A 2017 (Skritt LB)
Grad II Novice A 2017 (Trav LB)
Grad III Novice A 2017 (Trav LB)
Grad IV Novice A 2017 (Galopp LB)
Grad IV Novice 40 m (Galopp LB) OBS! 20x40m bane
Grad V Novice A 2017 (Galopp MC)
Grad V novice 40 m (Galopp MC) OBS! 20×40 m bane

Dette er programmer med lett vanskelighetsgrad. Rytterne melder til FH Nivåklasse 1, men presiserer hvilken grad de skal ri: f. eks. ”Klasse 1; grad 2 Novice A – program”. Dersom arrangøren kun har 20×40 m ridebane tilgjengelig, så må grad IV og grad V konkurrere i alternative programmer “Novice 40 m”

FH Nivåklasse 2 (Lagprogrammer 2017):
Grad I Team 2017 (Skritt LA)
Grad II Team 2017 (Trav LB)
Grad III Team 2017 (Trav LA)
Grad IV Team 2017 (Galopp MC)
Grad V Team 2017 (Galopp MC)

Rytterne melder til FH Nivåklasse 2, men presiserer hvilken grad de skal ri (som over) Grad 4 og 5 programmene i nivåklasse 2 og 3 skal bruke 20 x 60m bane der det er angitt 20 x 60 m bane i programmet.

FH Nivåklasse 3 (Individuelle programmer 2017):
Grad I Individuell 2017 (Skritt LA)

Grad II Individuell 2017 (Trav LA)
Grad III Individuell 2017 (Trav LA)
Grad IV Individuell 2017 (Galopp MC)
Grad V Individuell 2017 (Galopp MC)

Rytterne melder til FH Nivåklasse 3, men presiserer hvilken grad de skal ri (som over).Grad 4 og 5- programmene i nivåklasse 2 og 3 skal bruke 20 x 60m bane der det er angitt 20 x 60 m bane i programmet.

FH Nivåklasse Kür klasse 2017:
Grad I Kür 2017 (Skritt LB)
Grad II Kür 2017 (Trav LB)
Grad III Kür 2017 (Trav LA)
Grad IV Kür 2017 (Galopp MC)
Grad V Kür 2017 (Galopp MB)

Rytterne melder til FH Nivåklasse Kür, men presiserer hvilken grad de skal ri (som over) Grad 4 og 5-programmene i nivåklasse kür skal ris på 20 x 60m bane.

FEI Para-Dressage tests (på engelsk) finnes her:
http://inside.fei.org/fei/your-role/organisers/p-e-dressage/tests

Kjøring

FH Dressurtest FH (FEI nr 4 FH)

Grener