Grener

Dressurprogram FH

Nye, oppdaterte dressurprotokoller for FH-dressur trer i kraft først fra 2. mai 2018.
Dette gjelder det individuelle programmet (Nivåklasse 3) i alle grader, samt Grad 4 kür.

For disse programmene er det bare mindre justeringer. I tillegg kommer det fra 2018 FEI Introductory program i alle grader. Dette er tester på et lavere nivå, til bruk på lokale stevner og for nye FH-ryttere. Alle de nye programmene har årstallet 2018 i tittelen.

Det er viktig at både arrangører og ryttere bruker de riktige programmene til enhver tid. De nye programmene tas først i bruk 2. mai 2018.

Selv om det er gjort mye for å unngå feil, kan feil allikevel snike seg inn. Meld gjerne fra hvis du oppdager noe du mener er feil til nryf@rytter.no

Gyldige FH dressurprogrammer fra 2.5.2018

Gjeldende FH-dressurprogram fram til 1. mai 2018: Gjeldende FH-dressurprogram fra 2. mai 2018:
Grad I: Grad I:
Grad I novice A 2017 (Skritt LB) FH 1 – FEI PE Grad I Novice A 2017 (Skritt LB)
Grad I Novice B 2017 (Skritt LB) FH 2 – FEI PE Grad I Novice B 2017 (Skritt LB)
Grad I Team 2017 (Skritt LA) FH 3 – FEI PE Grad I Team 2017 (Skritt LA)
Grad I Individuell 2017 (Skritt LA) FH 4 FEI PE Grad I Individuell 2018 (skritt LA)
Grad I Kür 2017 (Skritt LB) FH 5 – FEI PE Grad I Kür 2017 (Skritt LB)
FH 26 FEI PE Intro A Grad I 2018 (skritt LC)
FH 27 FEI PE Intro B Grad I 2018 (skritt LC)
Grad II: Grad II:
Grad II Novice A 2017 (Trav LB) FH 6 – FEI PE Grad II Novice A 2017 (Trav LB)
Grad II Novice B 2017 (Trav LB) FH 7 – FEI PE Grad II Novice B 2017 (Trav LB)
Grad II Team 2017 (Trav LB) FH 8 – FEI PE Grad II Lag 2017 (Trav LB)
Grad II Individuell 2017 (Trav LA) FH 9 FEI PE Grad II Individuell 2018 (trav LA)
Grad II Kür 2017 (Trav LB) FH 10 – FEI PE Grad II Kür 2017 (Trav LB)
FH 28 FEI PE Intro A Grad II 2018 (trav LC)
FH 29 FEI PE Intro B Grad II 2018 (trav LC)
Grad III: Grad III:
Grad III Novice A 2017 (Trav LB) FH 11 – FEI PE Grad III Novice A 2017 (Trav LB)
Grad III Novice B 2017 (Trav LB) FH 12 – FEI PE Grad III Novice B 2017 (Trav LA)
Grad III Team 2017 (Trav LA) FH 13 – FEI PE Grad III Team 2017 (Trav LA)
Grad III Individuell 2017 (Trav LA) FH 14 FEI PE Grad III Individuell 2018 (trav LA)
Grad III Kür 2017 (Trav LA) FH 15 – FEI PE Grad III Kür 2017 (Trav LA)
FH 32 FEI PE Intro A Grad IV 2018 (trav LC)
FH 31 FEI PE Intro B Grad III 2018 (trav LB)
Grad IV: Grad IV:
Grad IV Novice A 2017 (Galopp LB) FH 16 – FEI PE Grad IV Novice A 2017 (Galopp LB)
Grad IV Novice 40 m (Galopp LB)  (utgår)
Grad IV Novice B 2017 (Galopp LB) FH 17 – FEI PE Grad IV Novice B 2017 (Galopp MC)
Grad IV Team 2017 (Galopp MC) FH 18 – FEI PE Grad IV Team 2017 (Galopp MC)
Grad IV Individuell 2017 (Galopp MC) FH 19 FEI PE Grad IV Individuell 2018 (galopp MC)
Grad IV Kür 2017 (Galopp MC) FH 20 FEI PE Grad IV Kür 2018 (Galopp MC)
FH 32 FEI PE Intro A Grad IV 2018 (galopp LC)
FH 33 FEI PE Intro B grad IV 2018 (Galopp LC)
Grad V: Grad V:
Grad V Novice A 2017 (Galopp MC) FH 21 – FEI PE Grad V Novice A 2017 (Galopp MC)
Grad V novice 40 m  (Galopp MC)  (utgår)
Grad V Novice B 2017 (Galopp MC) FH 22 – FEI PE Grad V Novice B 2017 (Galopp MC)
Grad V Team 2017 (Galopp MC) FH 23 – FEI PE Grad V Team 2017 (Galopp MC)
Grad V Individuell 2017 (Galopp MC) FH 24 FEI PE Grad V Individuell 2018 (galopp MC)
Grad V Kür 2017 (Galopp MB) FH 25 – FEI PE Grad V Kür 2017 (Galopp MB)
FH 34 FEI PE Intro A Grad V 2018 (galopp LB)
FH 35 FEI PE Intoductory B Grad V 2018 (galopp LB)

Klasseoppsett for FH-nivåklasser (gjelder fram til 1. mai 2018):

FH Nivåklasse 1 (Novise A-Programmer 2017):
Grad I novice A 2017 (Skritt LB)
Grad II Novice A 2017 (Trav LB)
Grad III Novice A 2017 (Trav LB)
Grad IV Novice A 2017 (Galopp LB)
Grad IV Novice 40 m (Galopp LB) OBS! 20x40m bane
Grad V Novice A 2017 (Galopp MC)
Grad V novice 40 m (Galopp MC) OBS! 20×40 m bane

Dette er programmer med lett vanskelighetsgrad. Rytterne melder til FH Nivåklasse 1, men presiserer hvilken grad de skal ri: f. eks. ”Klasse 1; grad 2 Novice A – program”. Dersom arrangøren kun har 20×40 m ridebane tilgjengelig, så må grad IV og grad V konkurrere i alternative programmer “Novice 40 m”

FH Nivåklasse 2 (Lagprogrammer 2017):
Grad I Team 2017 (Skritt LA)
Grad II Team 2017 (Trav LB)
Grad III Team 2017 (Trav LA)
Grad IV Team 2017 (Galopp MC)
Grad V Team 2017 (Galopp MC)

Rytterne melder til FH Nivåklasse 2, men presiserer hvilken grad de skal ri (som over) Grad 4 og 5 programmene i nivåklasse 2 og 3 skal bruke 20 x 60m bane der det er angitt 20 x 60 m bane i programmet.

FH Nivåklasse 3 (Individuelle programmer 2017):
Grad I Individuell 2017 (Skritt LA)

Grad II Individuell 2017 (Trav LA)
Grad III Individuell 2017 (Trav LA)
Grad IV Individuell 2017 (Galopp MC)
Grad V Individuell 2017 (Galopp MC)

Rytterne melder til FH Nivåklasse 3, men presiserer hvilken grad de skal ri (som over).Grad 4 og 5- programmene i nivåklasse 2 og 3 skal bruke 20 x 60m bane der det er angitt 20 x 60 m bane i programmet.

FH Nivåklasse Kür klasse 2017:
Grad I Kür 2017 (Skritt LB)
Grad II Kür 2017 (Trav LB)
Grad III Kür 2017 (Trav LA)
Grad IV Kür 2017 (Galopp MC)
Grad V Kür 2017 (Galopp MB)

Rytterne melder til FH Nivåklasse Kür, men presiserer hvilken grad de skal ri (som over) Grad 4 og 5-programmene i nivåklasse kür skal ris på 20 x 60m bane.

FEI Para-Dressage tests (på engelsk) finnes her:
http://inside.fei.org/fei/your-role/organisers/p-e-dressage/tests

Kjøring

FH Dressurtest FH (FEI nr 4 FH)

Grener

X